Pondělí, 4 března, 2024

Rostislav Rožnovský: Energetická krize je v současné době jedním z nejtíživějších problémů

Energetická krize je v současné době jedním z nejtíživějších problémů, a pojmy jako jsou energetické úspory, účinnost atd. nabývají stále více na významu. Ceny energií v posledním období sice klesají, ale neměli bychom tomuto vývoji podléhat. Energií je potřeba šetřit, evidovat ji a vytvářet prostor pro obnovitelné zdroje. V Moravskoslezském kraji navíc probíhá období odklonu od uhlí a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku v souladu s plněním klimaticko-energetických cílů Evropské unie. Energetika v našem kraji je funkční, ale stále závislá na uhlí, a např. v oblasti výroby elektrické energie máme disbalanci mezi výrobou a spotřebou, kdy je potřeba o cca 41 % více elektrické energie, než se zde vyrobí. Nelze opomíjet ani oblast teplárenství, kde je uhlí rovněž stále primárním palivem. Na území MSK se nachází rozsáhlá síť soustav centrálního zásobování teplem, kdy na dodávkách tepla ze soustav je v našem kraji závislých cca 700 tis. obyvatel ve více než 250 tis. domácnostech, což odpovídá téměř 2/3 obyvatel MSK. Zároveň je tepelná energie důležitou součástí průmyslové výroby.

Hlavním úkolem energetiky MSK je významně minimalizovat závislost na uhlí, tedy dekarbonizovat region a modernizovat zdroje včetně infrastruktury. Kraj aktivně přistupuje k zapojení obnovitelných zdrojů energie a k podpoře zavádění komunitní energetiky. Za inovaci lze považovat také přístup kraje v oblasti nízkoemisních vodíkových technologií či technologií jaderných. K těmto krokům je nezbytné kvalitní nastavení koncepčního řešení se zachováním dostupnosti a kvality dodávek energie za přijatelnou cenu pro veřejný i soukromý sektor, s využitím veškerého potenciálu v kraji. K úspěchu může přispět mimo jiné i silné teoretické zázemí ve vědě a výzkumu a v technickém vzdělávání.

Moravskoslezské energetické centrum, p. o. svými aktivitami přispívá k řešení výzev v oblasti energetiky, kterým je MSK vystaven. Organizační strukturou a personálním obsazením pokrýváme celé spektrum činností od strategických a odborných témat v oblasti energetiky až po přípravu projektů a jejich řízení. Samozřejmě nejsme z naší pozice schopni ovlivnit nárůst cen energie, ale snažíme se naší činností snižovat energetickou náročnost více než 1 200 budov v majetku kraje, a tím i náklady na nákup energií. K podpoře transformace regionu přispívá také projekt LIFE-IP COALA, LIFE IP for Coal Mining Landscape Adaptation, kterého je MEC součástí. Dalším významným projektem je Centrum veřejných energetiků – jeden ze 13 strategických projektů, který se uchází o finance z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Poradenství, osvěta a informovanost o stavu energetiky je důležitou součástí celého transformačního procesu našeho kraje, kde je hlavním cílem nastavit energetiku kraje na čistší, zelenější a ekonomicky úspornější.

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES