Čtvrtek, 18 července, 2024

Podávání žádostí o dotace na úspory energie v rámci OP TAK

Informace o aktuální výzvě k podávání žádostí o dotace na úspory energie v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) – Úspory energie, výzva II.

 • TERMÍN:   od 24.5.2024  –  do 31.10. 2025
 • VÝŠE PODPORY:   od 625 tis. do 2 mld.
 • MÍRA PODPORY:     30 – 80 %
 • TYP FINANCOVÁNÍ:  průběžné
 • DOTAČNÍ PROGRAM:   MPO – OPTAK
 • OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL:   Malé, střední i velké podniky, podniky s českým IČO                 (např. OSVČ, s.r.o., akciové společnosti apod.)
 • PROJEKTY REALIZOVANÉ NA ÚZEMÍ ČR MIMO OBLAST NUTS II PRAHA

Podporované aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Instalace integrovaného zařízení v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby.
 • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství.
 • Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

Míra podpory

• 50–80 % – malý podnik,

• 40–70 % – střední podnik,

• 30–60 % – velký podnik.

* je závislá na realizovaných opatřeních (dle GBER), na výši úspory a na regionu, kde je projekt realizován (chudší regiony mají vyšší podporu)

Více podrobností o programu ZDE.

Zdroj: optak.cz

RELATED ARTICLES