Sobota, 22 června, 2024

Město Příbor zpracovává Místní energetickou koncepci díky financím z Národního plánu obnovy

Město Příbor s potěšením oznamuje, že na základě alokovaných financí z prostředků Národního plánu obnovy zahájilo práci na Místní energetické koncepci. Tento ambiciózní projekt má za cíl zmapovat a navrhnout možná úsporná energetická opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti a identifikaci nových možných zdrojů energie.

Cíle Místní energetické koncepce:

  • Technické, energetické a ekonomické vyhodnocení stávajícího energetického hospodaření.
  • Návrh variant opatření pro snížení energetické náročnosti.
  • Identifikace nových možných zdrojů energie.

„Součástí tohoto projektu je také sběr a vyhodnocení informací od občanů města Příbora v oblasti hospodaření s energiemi. K tomu žádáme všechny občany, podnikatele a společnosti o vyplnění krátkého anonymního dotazníku,“ uvedla Kateřina Honešová z odboru bytového a nebytového fondu.

Dotazník je možné vyplnit v papírové formě a odevzdat na podatelně městského úřadu na adrese nám. S. Freuda 19, Příbor, nebo zaslat na emailovou adresu: honesova@pribor-mesto.cz. Dotazník je také dostupný online na následujících odkazech:

Dotazníkové šetření bude ukončeno dne 12. července 2024

Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že společně přispějeme k lepší energetické budoucnosti našeho města.

Zdroj: TZ město Příbor

RELATED ARTICLES