Sobota, 22 června, 2024

Město Příbor investuje do opravy mostu M-04 přes Sýkoreček

Dne 3. června 2024 započne plánovaná oprava silničního mostu M-04 přes vodní tok Sýkoreček, který se nachází v okrajové části města poblíž ulice Frenštátské. Jedná se o opravu stávajícího silničního mostu přes vodní tok Sýkoreček, která má za cíl prodloužit jeho životnost. Cena díla je stanovena na 2 473 277,90 Kč a předpokládaná doba provádění stavebních prací je 100 dní.

Během stavebních prací bude most zcela uzavřen pro automobilovou dopravu, a to bez objízdné trasy. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka, která zajistí bezpečný přechod přes vodní tok.

„Technologie opravy mostu zahrnuje vybourání říms a vozovkových vrstev až na nosnou konstrukci, která bude následně sanována. Poté bude provedena betonáž spádové desky a říms, hydroizolace, betonáž říms, asfaltová vozovka a instalace zábradlí,“ uvedl Radoslav Römer z odboru investic, rozvoje a správy majetku.

Zhotovitelem stavby je společnost STAVBY A STATIKA spol. s r.o., se sídlem na adrese 1. máje 230, 739 61 Třinec. 

Zdroj: TZ město Příbor

RELATED ARTICLES