Středa, 24 dubna, 2024

Aliance NEOLAiA odstartovala svou misi v Bruselu

Brusel se ve dnech 7. a 8. února stal pulzujícím centrem spolupráce v oblasti vzdělávání. V konferenčním centru Bevenue se konalo zahajovací setkání projektu aliance evropských univerzit NEOLAiA, která propojuje uznávané vzdělávací instituce napříč Evropou. Její součástí je i Ostravská univerzita.

Projekt NEOLAiA má za sebou první zahajovací akci v bruselském konferenčním centru Bevenue (VBO FEB), premiérová konference do Belgie přilákala na 150 účastníků z uznávaných vzdělávacích institucí z celé Evropy. Účastníci s různorodou profesní a akademickou odborností zastupovali členy aliance, jmenovitě šlo o Univerzitu Bielefeld (Německo), Univerzitu Örebro (Švédsko), Státní univerzitu aplikovaných věd v Siauliai (Litva), Univerzitu Jaén (Španělsko), Univerzitu Nikósie (Kypr), Univerzitu Tours (Francie), Univerzitu Stefana cel Mare v Suceavě (Rumunsko) a Univerzitu Salerno (Itálie) a naši Ostravskou univerzitu (Česko).

Kromě delegátů z konsorcia na akci dorazili také hosté z dalších relevantních organizací, s nimiž bude aliance spolupracovat. Jednalo se o Central Sweden, Národní agenturu pro mezinárodní vzdělávání a výzkum (DZS – CZELO), Evropský parlament, Radu města Ostravy, Delegaci Junta de Andalucía v Bruselu, University of Sorbonne Nouvelle / University of Luxembourg, Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programme of Cyprus, 012factory, Region Centre Val De Loire a Stálé zastoupení Rumunska při Evropské unii.

Dvoudenní akce byla nabitá aktivitami zaměřenými na podporu meziuniverzitní spolupráce a položení základů pro úspěch aliance NEOLAiA. První den účastníky přivítali svými projevy nejprve rektoři Univerzity Jaén a Univerzity Örebro, kteří alianci řídí. Následovalo plenární zasedání aliance, na němž zazněly prezentace o pozadí vzniku aliance NEOLAiA. Historii aliance představila prorektorka Renáta Tomášková, zároveň byla představena řídící a výkonná struktura tohoto uskupení a následovaly prezentace vedoucích klíčových oblastí nazývaných „pracovní balíčky činností“. Jeden z těchto balíčků – posílení mobilit mezi aliančními členy – uvedla Kamila Danihelková z Centra mezinárodní spolupráce OU, která tuto oblast za celou alianci NEOLAiA vede.

Slavnostní zahajovací akt a pilíře spolupráce

Po celé odpoledne prvního dne pak probíhala jednání reprezentantů partnerských univerzit v jednotlivých řídících a výkonných sekcích aliance – správní radě, řídícím výboru, výkonném výboru i studentské poradní skupině. Tato zasedání poskytla všem zúčastněným prostor k diskuzi, sladění vizí i očekávání, a zároveň ke sdílení poznatků i promyšlení cest možné spolupráce. Den pak vyvrcholil slavnostním zahajovacím aktem za účasti všech rektorů zúčastněných univerzit, včetně rektora naší Ostravské univerzity Petra Kopeckého.

Této události se účastnili také pozvaní hosté, kteří společně se zástupci univerzit položili základy pro další čtyřletou spolupráci, která se bez vzájemného poznání a porozumění neobejde. Zejména jednali o činnostech univerzit, které budou mít dopad na komunity, města a regiony, ve kterých univerzity působí – oblastech uplatnění absolventů, podnikavosti, schopnosti pracovat s digitálními nástroji a také aplikaci výsledků výzkumu.

Druhý den konference se nesl ve znamení již specializovaných diskuzí v rámci setkání pracovníků jednotlivých pracovních skupin. Tyto se budou setkávat po minimálně čtyři roky, budou zodpovědné za řešení aliancí stanovených úkolů a činností, a jednotliví delegáti budou rovněž zodpovědní za přímý či nepřímý dopad činností aliance NEOLAiA na své domovské univerzity. Při této události došlo k projednání prvních konkrétních kroků, nastavení parametrů spolupráce a také vyjasnění cílů, kterých budou chtít v konkrétních oblastech delegáti dosáhnout.

Řada účastníků není v tomto projektu aliance NEOLAiA zapojena od začátku, i proto tato část jednání byla probírána mnohem podrobněji. Aliance se prostřednictvím pracovních skupin zaměří na agendy rozvoje mobilit, digitalizaci vědy a vzdělávání, posílení vědeckého výkonu, nastavení politiky otevřené vědy, podnikavosti studentů, rozvoje jazykových kompetencí studentů a zaměstnanců, odstraňování bariér ve studiu, zvyšování kvality ve vzdělávání a v neposlední řadě i společné komunikace.

Paralelně se zmiňovanými činnosti probíhalo po celou dobu zasedání zástupců zapojených univerzit z řad studentů. Tímto byla jednak uznána klíčová role studentů při směřování aliance a dosahování konkrétních výsledků, a zároveň se tak stali plnohodnotnými partnery pro zástupce jednotlivých univerzit. Dvoudenní konferenci uzavřela závěrečná zasedání řídícího a výkonného výboru, která potvrdila výsledky společných jednání i diskuzí a spoluurčila úkoly i směřování projektu v dalších letech.

„První zahajovací setkání projektu NEOLAiA bylo ukázkou potenciálu a odhodlání ke spolupráci. Spojením různých perspektiv, odborných znalostí a zdrojů chceme jako univerzity podpořit inovace. Zároveň nám projekt pomůže více internacionalizovat Ostravskou univerzitu na mnoha úrovních a nevnímat tuto agendu jen úzce jako záležitost mobilit,“ sdělil rektor OU Petr Kopecký.

Zdroj: alive.osu.cz

RELATED ARTICLES