Sobota, 20 července, 2024

Nová část frýdeckého hřbitova se otevřela veřejnosti, požehnaly ji farnosti

Obyvatelé Frýdku-Místku mají k dispozici velkokapacitní hřbitov. Město dokončilo významnou a rozsáhlou investici, kdy stávající část centrálního pohřebiště rozšířilo o více než 20 tisíc metrů čtverečních. Nová hrobová místa požehnali kněží z Římskokatolické farnosti Frýdek i Místek.  

Úhledný park na okraji města neboli nová část centrálního hřbitova ve Frýdku. Město zahájilo provoz rozšířené části pohřebiště, která se otevřela veřejnosti.

„Kapacita stávajícího hřbitova již byla nedostatečná a bylo nutné ji rozšířit, což se povedlo. Hřbitov jsme rozšířili o 1925 hrobových míst a z toho počtu je 422 míst pro hroby a dvojhroby. Potřeba byla vybudovat také kolumbárium, jehož kapacita je 678 schránek,“ vypočetl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

V jednotlivých schránkách kolumbária mohou být umístěny jedna až čtyři urny s žulovými deskami. Návštěvníci nové části hřbitova mají k dispozici nové parkoviště s 19 místy, dále jim slouží nový orientační systém s tabulemi, rozcestníky a označením jednotlivých skupin hrobových míst, také osm míst na odběr vody a stojany na kola. Celý areál je osvětlen a bezpečnost zvýší 12 kamer. Nová hrobová místa požehnali zástupci Římskokatolické farnosti Frýdek a Místek.

„Požehnáním vyjadřujeme přání, aby na daném místě působilo dobro, pokoj, naděje. Právě hřbitovy jsou nazývány místem pokoje a odpočinku, a proto je vhodné tato místa žehnat. Pro někoho to může být jen obřadní gesto, pro jiného gesto bez významu či přání a pro věřící prosba k Bohu, aby pokojem a nadějí naplnil všechny, kdo zde budou přicházet,“ vysvětlil děkan Daniel Vícha z Římskokatolické farnosti Místek.

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva náměstek primátora Jiří Kajzar, primátor Petr Korč, děkan ŘKF Místek Daniel Vícha, administrátor ŘKF Frýdek František Boldy a předseda představenstva TS a.s. Vladimír Macura.

Součástí obrovské investiční akce za 64 milionů korun byla také výsadba nových dřevin. Technické služby v nové části vysázely 79 stromů a 2882 kusů keřů. Například 8 lip velkolistých bylo vysázeno podél hřbitovní zdi uvnitř hřbitova a tím došlo k odclonění hlavní cesty. Doprostřed nového kruhové kolumbária byl zasazen zlatolistý buk lesní, který bude v noci nasvícen. V rámci rekonstrukce došlo také k renovaci Božích muk a jejich přemístění od Slezské ulice do nové části poblíž vzrostlého jasanu.

Zájemci o získání místa se mohou obracet na správce hřbitova. V rámci území má město další navazující plochu v rezervě pro budoucí využití se stejným účelem.

Foto zdroj: Sandra Kovaříková

Zdroj: frydekmistek.cz

RELATED ARTICLES