Pondělí, 24 června, 2024

Zbyněk Pražák: Ostrava, město, které umí podat pomocnou ruku

Ing. Zbyněk Pražák Ph.D. se z pozice náměstka primátora začal věnovat sociální oblasti už v roce 1990. Po dobu následných čtyř volebních období do jeho gesce spadala rovněž kultura, zdravotnictví, školství či volný čas. Poté se zabýval vývojem systému dostupného seniorského bydlení s více než dvaceti jím realizovanými projekty. Volby z roku 2014 jej uvedly do staronové role. Málokdo má o sociální struktuře a potřebách Ostravy takový přehled, jako on. S čím je spokojen a co ještě zbývá vykonat?

Sociální věci a zdravotnictví jste měl na starost už krátce po sametové revoluci. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi situací v 90. letech a nyní? 

K mé velké radosti je to absolutně nesrovnatelné. Pryč jsou doby až sedmilůžkových pokojů v tehdejších domovech důchodců, a rovněž dnešní přísné standardy poskytované péče jsou srovnatelné s nejvyspělejšími zeměmi Evropy. V domovech pro seniory výrazně převažují jednolůžkové pokoje nad dvoulůžkovými, kterých je asi o třetinu méně. Zhruba čtyřicet třílůžkových a zanedbatelný počet čtyřlůžkových pokojů je určen pouze pro uživatele ve vážném zdravotním stavu.  Naší ambicí je navodit v domovech atmosféru co možná nejvíce připomínající domácké prostředí. Čekací doba na umístění je s ohledem na jednotlivé domovy přibližně do jednoho roku, na začátku 90. let byla až čtyři roky. 

Ostrava, jako první z velkých českých měst, také v loňském roce zrušila ústavní péči pro osoby s mentálním postižením, aby ji nahradila pseudorodinným bydlením podobným tomu, v jakém žije klasická rodina. Klienti dnes bydlí ve třinácti nových, moderně vybavených domcích, rozesetých po celém městě. Investiční náklady ve výši cca 350 milionů z většiny pokryly evropské fondy, nicméně   sociálním pracovníkům, pečujícím o klienty, tak přibyla „druhá domácnost“. Je to opravdu historická revoluční změna v přístupu k zajištění kvalitní péče o tyto osoby.

Na rozdíl od situace před třiceti lety máme dnes kompletně a kvalitně pokryto požadované spektrum potřebné sociální péče, s naprosto profesionální participací nestátních neziskových organizací.   

Závěrem roku 2021 začalo v magistrátních prostorách fungovat místo prvního kontaktu SOCIOPOINT. Co vedlo k myšlence zřídit jej přímo na radnici?

Vnímali jsme akutní potřebu zřízení univerzálního poradenského místa pro kohokoliv, kdo se z jakéhokoli důvodu ocitne v sociální tísni a potřebuje pomoc.  Řešit např. nároky na dávky, problémy s úhradou nákladů na nájem a energie, potíže s dluhy a exekucemi a mnoho dalšího. Ti, kteří přicházejí, mnohdy ani neví, na co všechno mají nárok a že jejich problém má řešení. Odborně fundovaní pracovníci SOCIOPOINTU jim kvalifikovaně a zdarma poradí, na koho a jakou formou se adresně obrátit, aby se jim dostalo účinné pomoci. Musím říci, že tato služba vyvolala velmi pozitivní odezvu a pomohla vyřešit problémy spoustě lidí.

Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 1/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES