Čtvrtek, 13 června, 2024

Vztahy a spolupráci ČR s Německem vnímám jako dialog moderních suverénních států

O významu česko-německých, zejména hospodářských vztahů, si s Karlem Havlíčkem, exministrem průmyslu a obchodu, povídal předseda redakční rady magazínu POSITIV Radúz Mácha.

Německo jako čtvrtá největší ekonomika světa je zdaleka největším obchodním partnerem České republiky a je klíčovým zahraničním trhem pro náš export. Obchodní saldo je z pohledu ČR dlouhodobě aktivní. Je možné na těchto positivních výsledcích ještě co zlepšovat? Třeba ve struktuře našeho vývozu do Německa?

Německo je největším a nejdůležitějším obchodním partnerem ČR od jejího vzniku. V roce 1993 se na tuzemském exportu podílelo 29 %, o 27 let později už 32,7 %. V roce 2016 se ČR propracovala mezi TOP 10 největších obchodních partnerů Německa a tuto pozici si udržuje dodnes. Aktivum obchodní bilance s Německem tvoří od roku 1998 základ celkového aktiva obchodní bilance ČR, které pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu. 

V českém vývozu do Německa se postupně výrazně změnila komoditní struktura. Zvýšil se podíl strojů a dopravních prostředků (z přibližně 46 % v roce 1999 na 61 % v roce 2020) a ve stejném období se současně snížil podíl tržních výrobků tříděných z 25 % na 14 %.  Tento menší %-ální podíl se týkal například výrobků ze základních kovů, železných konstrukcí či drátěných výrobků, tedy výrobků s nižší přidanou hodnotou. 

Je více než zřejmé, že změny světové ekonomiky ovlivní budoucí  strukturu tuzemského exportu do Německa. Vše bude záležet na tom, jak se naše ekonomika přizpůsobí. Dá se přitom důvodně předpokládat, že změny budou výrazně rychlejší než dosud a vyhraje ten, kdo zareaguje rychle. Bude to velká výzva nejen pro tuzemské hospodářství. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 4/2021.

RELATED ARTICLES