Středa, 24 dubna, 2024

Top změny cestovních náhrad pro české řidiče

Vyhláška o cestovních náhradách pro rok 2024 aktualizovala sazby stravného a náhrady za použití soukromého automobilu při pracovních cestách. Obecně si zaměstnanci polepšili, protože jim budou muset firmy proplatit vyšší částky na stravném. 

Zvýšení částky se týká také užívání silničního vozidla, pokud pro své pracovní cesty využívají zaměstnanci vlastní automobil nebo motorku. „Zaměstnanci, který je vyslán na pracovní cestu a využívá přitom jiné vozidlo než to zaměstnavatele, náleží náhrada za opotřebení vozidla. U jednokolových a tříkolových vozidel to je nově 1,5 koruny za ujetý kilometr místo 1,4 koruny a u osobního vozidla vzrostla částka z 5,2 na 5,6 koruny za kilometr jízdy,“ říká Country manažerka společnosti Crowe Ivana Brancuzká.

U náhrad pohonných hmot se vynásobí cena pohonných hmot a spotřeba vozidla. Zaměstnanec prokáže náklady dokladem o nákupu, který dokládá souvislost s pracovní cestou. Existuje-li více dokladů, použije se k výpočtu aritmetický průměr.

Pokud zaměstnanec cenu pohonných hmot takto neprokáže, použije zaměstnavatel průměrnou cenu pohonných hmot, která je daná vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Částky jsou následující:

  • Benzín 95 – 38,20 Kč za litr
  • Benzín 98 – 42,60 Kč za litr
  • Nafta – 38,70 Kč za litr
  • Elektřina – 7,70 Kč za kWh

Spotřeba pohonných hmot se vypočítává z údajů o spotřebě v technickém průkazu vozidla, který je zaměstnanec povinen předložit zaměstnavateli. „Pokud technický průkaz hodnotu neobsahuje, lze spotřebu prokázat i technickým průkazem vozidla stejného typu se stejným objemem válců. Použije se hodnota čísla pro kombinovaný provoz nebo aritmetický průměr uvedený v průkazu,“ radí Ivana Brancuzká.

Mění se sazby stravného pro tuzemské i zahraniční cesty

Vyhláškou došlo také ke zvýšení sazeb stravného při tuzemských pracovních cestách. Za každý pracovní den cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné v závislosti na její délce následovně:

  • 140 Kč – 166 Kč při pracovní cestě v délce 5-12 hodin
  • 212 Kč – 256 Kč při pracovní cestě v délce 12-18 hodin
  • 333 Kč – 398 Kč při pracovní cestě delší než 18 hodin

Vyhlášku určující výši zahraničního stravného pro rok 2024 naleznete pod číslem 341/2023 Sb. „Změny nastaly ve státech Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Andorra,“ shrnuje Brancuzká a dodává, že se změnila také náhrada za práci z domova ze 4,60 na 4,50 koruny za hodinu.

Zdroj: Jana Hedencová

RELATED ARTICLES