Sobota, 22 června, 2024

Správa železnic zabodovala na veletrhu Rail Business Days v Ostravě

Opět po roce se u nás uskutečnil mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Po loňské velmi úspěšné premiéře v Brně se letošním hostitelem stala moravskoslezská metropole Ostrava, konkrétně prostory areálu Trojhalí Karolina. Třídenní akce nabídla bohatý program, velmi aktivně se do něj zapojila i naše státní organizace.

Oficiální zahájení veletrhu obstarali čestní hosté, dostavili se ministr dopravy Martin Kupka, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, vrcholní představitelé Moravskoslezského kraje i města Ostravy, zástupci vedení Českých drah a mnoho dalších. V pondělí 5. června se konala významná konference, kde se potkali všichni strategičtí partneři, investoři a zástupci firem. Cílem konference bylo nastínění spolupráce při vývoji nejmodernější techniky, výstavbě a údržby dopravní infrastruktury, rozšiřování a výroba kolejových vozidel. Ve výstavním areálu se rovněž odehrál křest nových vozidel.

Úterý 6. června se neslo v duchu několika workshopů. Jedním z nich byl odborný seminář Vysokorychlostní tratě, který uspořádala Správa železnic. Dvouhodinová diskuse přitáhla vystavovatele, odbornou veřejnost i studenty, kteří sem zavítali ze všech koutů Moravskoslezského kraje. Workshop měl velký ohlas, jelikož přednášející využili své znalosti i schopnost prezentování, kterým zaujali celý sál. Velký zájem byl i o hlavní stánek Správy železnic. Další Workshopy si pro veřejnost a investory přichystaly například společnosti Enteria a Škoda Group. První zmínění navazovali na vysokorychlostní tratě, druhá firma se zabývala automatizací výroby a nastínila možnosti i vhodná kritéria, jak se připravit na průmysl 4.0.

Odpolední fáze byla nejvíce věnována kolejovým vozidlům, která byla součástí venkovní expozice. Veřejnost si mohla vyzkoušet nejnovější kusy z vozového parku různých společností, porovnávat parametry, diskutovat s vystavovateli nebo si přečíst zajímavé detaily o jednotlivých vozidlech. Velkému zájmu se těšila i lokomotiva Vectron v barvách Správy železnic.

Ve středu se vystavovatelé navzájem navštěvovali, vyměňovali si nabyté poznatky, domlouvali se na schůzkách případně řešili i detaily spolupráce. Veřejnost se rozprostřela mezi interní a externí expozici. Někteří z vystavovatelů nabízeli širokou paletu propagačních materiálů a předmětů, měli vymyšlené soutěže pro studenty i odbornou veřejnost.

Po celé tři dny rezonovalo veletrhem téma náboru nových zaměstnanců a jejich adaptace v odvětví. Naše státní organizace měla ve svém hlavním stánku připravenou soutěž, pro nejmenší byla k dostání omalovánka, křížovka nebo spojovačka. Studenti se nejčastěji zajímali o platové ohodnocení a odbornou způsobilost, kterou musí disponovat, pokud se chtějí ucházet o zaměstnání právě u Správy železnic.

Mezinárodní železničářský veletrh dopadl na výbornou. Vystavovatelé byli maximálně spokojení s přípravou i samotným průběhem akce, veřejnost se dostavila ve větším počtu, než v loňském roce a mohla si vyzkoušet více činností než v minulosti. Workshopy sklidily kladný ohlas. I vystavovaných vozidel bylo více než loni. Pořadatelé ukázali, že dokážou uspořádat perfektní akci v mezinárodním měřítku. Reprezentace Správy železnic sklidila velký ohlas a rozhodně se mezi desítkami dalších firem neztratila.

Zdroj: spravazeleznic.cz

RELATED ARTICLES