Úterý, 23 dubna, 2024

Společnosti Rolls-Royce a Hyundai Motor Group podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti letecké mobility

Společnosti Rolls-Royce a Hyundai Motor Group (HMG), jejíž součástí je značka Kia, oznámily záměr spolupracovat na prosazování čistě elektrického pohonu a technologie vodíkových palivových článků na trhu vyspělých technologií letecké mobility (AAM – Advanced Air Mobility). V rámci uvedené partnerské spolupráce se efektivně uplatní zkušenosti Rolls-Royce v leteckém průmyslu a oblasti certifikace, resp. technologie vodíkových palivových článků od HMG a schopnosti této Skupiny zavádět řešení do průmyslové praxe. Obě společnosti mají společnou vizi stát na čele trhu vyspělých technologií letecké mobility (AAM) coby dodavatel řešení na bázi elektrických akumulátorů a palivových článků pro trhy městské letecké mobility (UAM) i regionální letecké mobility (RAM) a zajišťovat další rozvoj udržitelné letecké dopravy.

Memorandum o porozumění (MOU) uzavřené mezi společnostmi Rolls-Royce a HMG zahrnuje pět strategických cílů:

  • Spolupráce na vývoji technologií a požadavky energetických systémů a pohonů pro divizi AAM (Advanced Air Mobility) Skupiny HMG.
  • Spolupráce na praktickém uplatňování energetických systémů a pohonů Rolls-Royce na trhu vyspělých technologií letecké mobility (AAM).
  • Vývoj systémů elektrického pohonu na bázi vodíkových palivových článků jako zdroje energie pro platformy RAM Skupiny HMG.
  • Spolupráce na prosazování společného systému elektrického pohonu na bázi palivových článků na širším trhu AAM.
  • Vytvoření společného prototypu elektrického letounu na palivové články do roku 2025.

Uvedené memorandum bylo slavnostně podepsáno na stánku Supernal v rámci letecké přehlídky Farnborough Airshow. Signatáři jsou: Warren East, CEO společnosti Rolls-Royce; Grazia Vittadiniová, vedoucí manažer pro technologie a strategii; a Rob Watson, prezident Rolls-Royce Electrical; Euisun Chung, výkonný předseda HMG; Jaiwon Shin, prezident a vedoucí divize AAM Hyundai Motor Group; a Jaeyong Song, viceprezident divize AAM HMG.

Komentuje Jaiwon Shin, prezident HMG: „Velice nás těší, že budeme partnersky spolupracovat s Rolls-Royce a budeme moci čerpat z jejich odborných znalostí v leteckém průmyslu a oblasti certifikace, abychom urychlili vývoj systémů pohonu na bázi vodíkových palivových článků. HMG úspěšně dodává systémy vodíkových palivových článků v rámci celosvětového automobilového trhu a nyní zkoumá možnosti prosazování technologií elektrického a vodíkového pohonu v leteckém průmyslu. Věříme, že tato technologie zásadním způsobem napomůže k tomu, aby světový letecký průmysl do roku 2050 umožňoval létat s nulovými čistými emisemi uhlíku.“

Rob Watson, prezident Rolls-Royce Electrical, dále uvedl: „Nesmírně nás těší zahájení partnerské spolupráce s HMG, která je cennou příležitostí efektivně využívat a stavět na schopnostech obou firem v leteckém, resp. automobilovém odvětví. Trh vyspělých technologií letecké mobility (AAM) nabízí skvělý obchodní potenciál, přičemž tato spolupráce podpoří naši společnou ambici stát na čele uvedeného trhu. Současně to opět dokládá schopnosti Rolls-Royce poskytovat taková řešení, která cestujícím umožní cestovat udržitelným způsobem a do roku 2050 dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku.“

Výhody používání vodíkových palivových článků v čistě elektrických systémech pohonu letadel spočívají v bezemisním provozu; články jsou tichým a spolehlivým palubním zdrojem energie, umožňujícím pružně upravovat výkonové parametry i dolet v kontextu dálkové letecké dopravy. HMG ve spolupráci s Rolls-Royce bude prosazovat vodíkové palivové články, systémy ukládání energie a rozvoj infrastruktury v leteckém průmyslu; uvedená technologie by se dále měla uplatnit v prostředcích regionální letecké mobility RAM Skupiny HMG a nabídce čistě elektrických a hybridních systémech pohonu Rolls-Royce.

Společnost Rolls-Royce vloni oznámila plán k dosažení nulových čistých emisí uhlíku, přičemž elektrické technologie Rolls-Royce jsou jedním ze způsobů, kterým tato společnost pomáhá zbavovat uhlíku klíčové oblasti celosvětového hospodářství. Rolls-Royce se zasazuje, aby její nové produkty do roku 2030 splňovaly cíl nulových čistých emisí uhlíku za provozu, resp. do roku 2050 vykazovaly nulové čisté emise.

HMG v letošním roce oznámila svůj obchodní strategický plán AAM zahrnující odvětví UAM a RAM s cílem nabízet ekologická řešení letecké mobility v rámci městské a meziměstské přepravy osob. Americká jednotka Supernal Skupiny HMG má v plánu do roku 2028 ve Spojených státech spustit komerční služby UAM; cílem HMG je v 30. letech zahájit poskytování služeb RAM.

Informace o Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce je průkopníkem energetických řešení, která propojují, pohánějí a ochraňují lidskou společnost. Zavázali jsme se do roku 2030 snížit naše čisté provozní emise skleníkových plynů na úplnou nulu (s výjimkou produktového testování) a v roce 2020 jsme se připojili ke kampani „Race to Zero“ Organizace spojených národů, čímž jsme potvrdili náš cíl zásadním způsobem přispět k tomu, aby odvětví, v nichž působíme, dosáhla do roku 2050 čistých nulových emisí uhlíku.
  2. Rolls-Royce má zákazníky ve více než 150 zemích: více než 400 leteckých dopravců a leasingových společností, 160 subjektů armádních a námořních sil, resp. přes 5000 zákazníků v energetickém a jaderném průmyslu.
  3. Základní roční tržby v roce 2021 dosáhly 10,95 mld. liber; základní provozní zisk činil 414 mil liber; investice do výzkumu a vývoje dosáhly 1,18 mld. liber. Dále podporujeme celosvětovou síť 28 univerzitních technologických center, což konstruktéry Rolls-Royce staví na samotné čelo vědeckého výzkumu.
  4. Rolls-Royce Holdings plc je veřejně obchodovatelná společnost (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69)

Zdroj: www.kia-express.cz

RELATED ARTICLES