Pondělí, 20 března, 2023

Téma cirkulární ekonomiky nespí: i online doba přinesla zajímavé akce zaměřené na oblast udržitelnosti

Vyhodit nebo znovu využít. Projekt CECI pomáhá nastartovat cirkulární ekonomiku, která snižuje produkci odpadu a spoří energii. Funkční příklady z jednotlivých regionů pak šíří dál.

Dle údajů o produkci odpadu každý občan u nás vyprodukuje přibližně 550 kilogramů za rok. I přesto, že produkce směsného odpadu mírné klesá, zdaleka to nestačí.

V roce 2020 byla v ČR přijata nová odpadová legislativa, která zahrnuje cíle oběhového hospodářství pro oblast odpadů. K těmto cílům patří například dosáhnout 55 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2025, povinné třídění bioodpadů od roku 2023 nebo povinné třídění textilu od roku 2025.

Projekt CECI, financovaný z programu Interreg Europe, proto tematizoval odpad hned třikrát, ať už v rámci online webinářů nebo workshopů. V hledáčku byl bio odpad a kompostování, nebo jak předcházet vzniku odpadu v domácnosti i jak na bezodpadový a šetrný eko úklid.

Webinář „Jak na kompostování ve městě“ byl organizovaný ve spolupráci s KOKOZA, o.p.s. Tato organizace má za cíl mezi jednotlivci i firmami propagovat kompostování a pěstování v urbánním prostředí. Díky lektorce Andrei Šustrové si mohli účastníci udělat přehled o nejrůznějších možnostech kompostování a najít pro sebe to pravé řešení. Představila princip food loop (pěstování – jídlo – kompostování) a sdílela praktické tipy pro třídění bio odpadu v domácnosti. Zmínila například domácí vermikompostéry nebo kompostéry Bokashi, City Worms, či Urbalive.

Hlavní poselství webináře tak bylo, že kompostování doma může být první důležitý krok k vytvoření cirkulární ekonomiky u jednotlivců a domácností, protože vzniká zdroj pro další život a podporuje se zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

Dalšími dvěma online workshopy, a to „Jak předcházet vzniku odpadu v domácnosti“ a „Eko úklid domácnosti“, provedla Helena Škrdlíková, zakladatelka organizace Czech Zero Waste. Tato iniciativa zkoumá, jak se dá bezodpadovým životním stylem žít (nejen) v České republice, informuje, inspiruje a radí svému okolí.

Během workshopů se účastníci dozvěděli, co je to zero waste životní styl a jak se dá aplikovat v našich domácnostech. Dostali tipy na bezobalové obchody, mapu komunitních zahrad a kompostérů nebo mapu stáčíren eko drogerie.

U workshopu týkajícího se úklidu lektorka vysvětlila, jak nahradit konvenční prostředky na úklid těmi ekologickými, kde je lze sehnat, jaké mají účinky, a především jaké jsou praktické příklady využití. Hlavním překvapením workshopu byl závěr, že pokud člověk ví, na jakou nečistotu co funguje, stačí mít doma ocet, jedlou sodu a kyselinu citronovou. Díky cvičením si pak mohli účastníci interaktivním způsobem osvojit jednotlivá témata jako mytí nádobí, praní a péči o různé druhy materiálů.

Poznámka pro editory: Cílem projektu CECI (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation, neboli Cirkulární ekonomika roste díky zapojení občanů) je zvýšit povědomí o cirkulární (oběhové) ekonomice a zdůraznit důležitost zapojení občanů. Projekt chce inspirovat k přijmutí udržitelných spotřebních návyků a chování, a společně přispět ke snižování produkce odpadu a úspoře energie. K té pomůžou nové udržitelné služby, např. sdílená ekonomika, prodlužování životního cyklu produktů skrze znovuvyužití, opravu, repasování a renovaci, ale také právě zaměření se na bio odpad a bezodpadový styl života.

Kontakt pro bližší informace k projektu:

Klára Golabová, Project Developer

klara.golabova@ms-ic.cz, tel. 724 923 439

Zdroj: ms-ic.cz

RELATED ARTICLES