Sobota, 22 června, 2024

Moravskoslezský kraj pomůže obcím řešit bioodpady. Přispěje také na ekovýchovu

Moravskoslezský kraj nadále pomáhá obcím řešit odpadové hospodářství. Mezi 10 z nich rozdělil téměř 3 miliony korun na sběrné nádoby na bioodpad do domácností. Další 2 miliony korun pak přispěl na tři desítky projektů z oblasti enviromentálního vzdělávání a poradenství. Všechny tyto dotace schválili krajští zastupitelé na svém zářijovém jednání.

„Biosložka tvoří skoro třetinu směsného komunálního odpadu. Je obrovská škoda, když potravinový a kuchyňský odpad končí v běžných popelnicích, když může najít využití v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Tříděním bioodpadu mohou obce výrazně snížit produkci směsných komunálních odpadů, takže sběrné nádoby, které obce svým občanům předají, mohou být účinnou motivací, která by podpořila a posílila třídění i této složky,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a doplnila, že každá obec mohla na sběrné nádoby získat až 300 tisíc korun.

O příspěvek si zažádaly a také jej získaly obce Čeladná, Havířov, Paskov, Opava, Příbor, Karviná, Frenštát pod Radhoštěm, Doubrava, pak také mikroregiony KrnovskoMoravice. V rámci tohoto dotačního programu bylo možno získat také příspěvek na dokumentaci pro realizaci překládací stanice odpadů. Využila toho společnost Frýdecká skládka.

„Nesmírně důležitým nástrojem v oblasti zlepšování životního prostředí je osvěta a vzdělávání. Je potřeba, aby měli k těmto tématům lidé vztah, který je nejlepší budovat už odmalička. Naším cílem je, aby lidé věděli, jak správně nakládat s odpady, co mohou udělat pro krajinu například oblasti dopadů klimatických změn, co je to udržitelnost nebo jak moc důležitá je biodiverzita. Proto kraj i letos podpoří projekty enviromentálního vzdělávání, osvěty a poradenství,“ řekla krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš a vysvětlila, že kraj podporuje tematické volnočasové programy, akce pro veřejnost či ekologické výukové programy pro všechny věkové kategorie.

Přes dva miliony korun krajští zastupitelé rozdělili mezi 29 projektů neziskových organizací, školských zařízení nebo obcí. Školy se nejčastěji zaměřují na aktivity v zahradách, kde vznikají broukoviště, květinové zahrady nebo třeba bosé pocitové chodníky. Obce organizují Dny země nebo podobné akce pro veřejnost, neziskové organizace pořádají nejrůznější volnočasové aktivity a realizují projekty, které mají posílit povědomí o ochraně životního prostředí.

Zdroj: TZ Moravskoslezského kraje

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES