Pátek, 31 května, 2024

Moravskoslezský kraj i Lenzing Biocel Paskov drží slovo. Své závazky pro zlepšení životního prostředí v regionu splnily

Moravskoslezský kraj a společnost Lenzing Biocel Paskov se v květnu 2022 zavázaly k aktivitám, které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu. Obě strany své závazky splnily, vyplynulo to ze zpětného hodnocení dobrovolné dohody.

„Velmi si cením přístupu společností, které patří k největším v našem regionu a jejich činnost tak má na naše životní prostředí velký vliv. Takzvané dobrovolné dohody uzavíráme už několikátým rokem. Místní velké podniky využívají nejmodernější dostupné technologie, čímž významně snížily negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Dobrovolnou dohodou se ale navíc zavazují k dalším prospěšným aktivitám nad rámec legislativy. Stejně tak se v dobrovolných dohodách zavazuje i Moravskoslezský kraj,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Kraj například přispívá na výměny kotlů, podporuje obce v efektivnějším nakládání s odpady, přispívá na regionální monitoring kvality ovzduší nebo nadlimitně čistí silnice. „Vše, k čemu se kraj v dobrovolné dohodě zavázal, také do posledního bodu splnil. Zmínit mohu například snižování prašnosti v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Díky nadlimitnímu čištění bylo ze silnic odstraněno přes patnáct set tun nečistot, které by se jinak mohly dostat zpět do ovzduší. Celkem 952 kilometrů krajských silnice se nadlimitně čistilo ve čtyřech cyklech a krajský rozpočet přišlo na 12,8 milionu korun,“ vyčíslil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Lenzing Biocel Paskov se v rámci dobrovolné dohody zavázal k celkem 6 opatřením. „Jsem ráda, že se nám podařilo splnit všech šest opatření, ke kterým jsme se zavázali,  a že náš přínos pomáhá zlepšovat stav životního prostředí v našem regionu. Těmito a dalšími opatřeními budeme i nadále pokračovat ke zlepšování současného stavu. Vnímám tyto závazky také jako zprávu pro budoucí generace, že naše společnost není lhostejná vůči svému okolí a naopak podniká kroky vedoucí k udržitelné budoucnosti.“, řekla generální ředitelka Lenzingu Biocel Paskov Kateřina Kupková.

Moravskoslezský kraj má aktuálně dobrovolnou dohodu uzavřenou s celkem pěti velkými podniky působícími v regionu. Kromě Lenzingu Biocel Paskov se k aktivitám nad rámec legislativy zavázaly ještě společnosti BorsodChem MCHZ, Třinecké železárny, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES