Úterý, 23 dubna, 2024

Loňský rok byl pro třineckou huť úspěšný

Valná hromada Třineckých železáren včera uzavřela hospodaření společnosti za rok 2022. Přestože loňský rok poznamenala řada nejistot a zvratů, podnik dosáhl pozitivního výsledku hospodaření ve výši 2,393 miliardy korun po zdanění. Podepsala se na něm výše tržeb, která dosáhla celkové hodnoty 57,602 miliardy korun.

„I přes přetrvávající problémy v části dodavatelsko-odběratelských řetězců se podařilo stabilizovat výrobu. Celkový objem vyrobené oceli přesáhl 2,4 milionu tun. Navzdory komplikacím se tak podíl Třineckých železáren na domácí produkci surové oceli v roce 2022 zvýšil na 57 procent,“ konstatoval předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek.

Nosným výrobkem zůstává nadále válcovaný drát, jehož podíl z celkových prodejů v roce 2022 činil 904 kt, z čehož bylo více než 70 procent realizováno na zahraničních trzích.

Objem prodeje v sortimentu tyčové a profilové oceli dosáhl 511 kt. Prodej lesklé oceli se navýšil oproti předchozímu roku z 91 kt na 94 kt a podílel se částečně na růstu prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Tyčová a profilová ocel je zejména zhodnocována do podoby pružných dílů používaných v automobilovém průmyslu.

Třinecké železárny jsou jediným výrobcem kolejnic a železničního příslušenství v České republice. Na tuzemský trh v loňském roce dodaly bezmála 32 kt kolejnic včetně příslušenství železničního svršku z celkového objemu prodeje 248 kt Celkový vývoz za hodnocené období dosáhl 87 procent.

Do podnikání v loňském roce negativně zasáhla válka na Ukrajině, která měla vliv na dodávky surovin, zejména rudy. Hutní segment však nejvíce zasáhla energetická krize, jejíž následky přetrvávají a promítají se i do tržní situace letošního roku.

I přesto se firmě podařilo zachovat plánovaný objem investic, jejichž celková výše překročila 1,8 miliardy korun. „K nejvýznamnějším z pohledu zvyšování přidané hodnoty našich produktů patřila nová loupací linka pro úpravu ocelových tyčí. Je exemplárním příkladem postupující průmyslové automatizace ve specifickém odvětví hutnictví a také trvale rostoucí kvality výrobků hutního segmentu,“ doplnil 1. místopředseda dozorčí rady Ján Moder.

V letošním roce budou Třinecké železárny pokračovat v transformačním projektu Green Werk, jehož prostřednictvím skupina nastartovala rozsáhlý proces ekologicky šetrné výroby oceli. Jeho cílem je další snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

Součástí transformačního procesu je i plán na výstavbu moderní elektrické obloukové pece, která by měla sloužit k produkci oceli především ze šrotu. Druhá strategická investice projektu se týká přechodu od energetického uhlí k ekologickým zdrojům energií v dceřiné společnosti Energetika Třinec, která se zabývá výrobou a distribucí energetických médií.

Roční výroba Třineckých železáren se pohybuje okolo 2,5 mil. tun oceli. Mezi hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Aktuálně podnik zaměstnává bezmála 7 000 obyvatel převážně regionu Třinecka a Jablunkovska.

Zdroj: trz.cz

RELATED ARTICLES