Neděle, 24 září, 2023

Proč byste se neměli spoléhat pouze na státní důchod ve své penzi?

Důchodový systém a zajištění finanční stability po odchodu do důchodu je důležitým tématem pro každého z nás. V České republice státní důchodový systém poskytuje základní jistotu, ale existuje několik zásadních důvodů, proč byste se neměli spoléhat pouze na stát a měli byste přijmout osobní odpovědnost za svou finanční budoucnost.

V článku se dozvíte:

1) rozbor aktuálních vlivů, týkající se důchodového systému

2) v závěru článku nabízím možnosti, jak lze aktuální situaci řešit

Nejistota a nestabilita státního systém

Je obecně známo, že státní důchodový systém je závislý na politických a ekonomických faktorech, které se mohou v průběhu času měnit. Vlády mohou přijímat rozhodnutí o reformách důchodového systému, které mohou ovlivnit výši důchodů a věk odchodu do důchodu. To znamená, že nevíte přesně, jaký důchod dostanete, kdy ho dostanete a zda bude postačující k pokrytí vašich potřeb. Nedávno nás o tom ostatně přesvědčilo rozhodnutí vlády v rámci valorizace důchodů. Více o valorizaci důchodů si můžete přečíst zde.

Demografický vývoj a dlouhověkost:

V České republice se stejně jako v mnoha jiných zemích potýkáme s demografickým problémem – stárnutím populace a poklesem porodnosti. Do konce 21. století totiž bude v Česku lidí starších 65 let více než třetina populace, více o tématu zde.

To znamená, že počet důchodců se zvyšuje ve srovnání s počtem pracujících lidí, což může ohrozit dlouhodobou udržitelnost státního důchodového systému. Navíc se zlepšující se zdravotní péčí a životními podmínkami roste dlouhověkost, což znamená, že peněžně bude  penze o to dražší.

Omezená výše státního důchodu:

Státní důchod v České republice je často nedostačující k pokrytí všech životních nákladů. Průměrná výše důchodu je relativně nízká a mnoho důchodců se musí spoléhat na přídavky, sociální podporu nebo pomoc rodiny. Na začátku roku 2023 tak vzrostla částka celkového průměrného starobního důchodu na 19 438 korun. Kvůli nepříznivému vývoji inflace bude navíc v červnu tato sazba znovu navýšena.

Pokud si přejete užívat si aktivního a kvalitního důchodu, bude nutné mít další zdroje příjmů mimo státní důchod.

Inflace a kupní síla

Ceny životních potřeb se časem zvyšují v důsledku inflace. Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2023 cenová hladina meziročně o 11,1 %. Inflace tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

Státní důchodový systém nemusí vždy držet krok s inflací a vaše penze tak postupně ztrácí kupní sílu. Mít další zdroje příjmů nebo investice, které jsou chráněny proti inflaci, vám umožní udržet si finanční stabilitu i v důchodovém věku.

Osobní finanční nezávislost a svoboda

Spoléhat se pouze na státní důchod znamená odevzdat svou finanční budoucnost do rukou státu. Mít vlastní penzijní plán, spoření nebo investice vám dává větší míru kontroly nad vaší finanční situací. Budete mít možnost rozhodovat o svých investicích a přizpůsobit si svůj důchodový příjem svým potřebám a cílům.

ZÁVĚR

  • Spoléhání se pouze na státní důchodový systém v České republice může být rizikové a nedostatečné k zajištění dostatečného životního standardu v důchodovém věku.
  • Je důležité přijmout osobní odpovědnost za svou finanční budoucnost a rozvíjet další zdroje příjmů a investice, které vám umožní dosáhnout finanční nezávislosti a stability i po odchodu do důchodu.  
  • V rámci své práce proto učím své klienty ať nejdříve platí “sami sobě”, tzn. ať se naučí pracovat s finančním plánem, který jim tuto nezávislost a stabilitu splní.    
  • Důležité je v něm zahrnout nejen přípravu na výdaje, které lze od života očekávat, ale i nutnou diverzifikaci, která chrání vůči nečekaným vlivům.

KONTAKTUJTE MĚ

Chcete-li pomoci či poradit, jsem tu pro Vás. A to buď na telefonu: 774 431 860

Nebo mě můžete kontaktovat na email: jakub.luksik@royalvision.cz

RELATED ARTICLES