Pondělí, 4 března, 2024

Inspirující cesta k úspěchu – projekt Mind Your Future 

Firma Hrtus & Partner ho letos úspěšně pořádá už potřetí. S kým, o čem a pro koho nám přiblížil pan Petr Řehák, jednatel společnosti a koordinátor projektu.

Jaké jsou novinky pro letošní ročník?

Neměnil se počet studentů, který je stanoven na tři, abychom jim mohli my i vybrané firmy dát maximální péči. Proběhly ale určité změny – došlo k obměně některých partnerských subjektů, nově je partnerem Vitesco Technologies, Frenštátský závod přechází zcela na e-mobilitu, což může být pro studenty hodně zajímavé. Další firmy jsou pak Tietoevry, Impact Hub. A poslední novou firmou v projektu je firma DEVA, velmi úspěšná firma z Místku, která dodává obleky hasičům do celého světa.

Studenty budete vybírat v průběhu září? 

Budou vybraní na konci září, kdy je také seznámíme s firemními partnery. Těm posíláme profil těch studentů i jejich motivační dopis, aby jim mohli tu stáž dobře připravit „na míru“. 

Jaké máte podněty od firem, které se zúčastnily už dříve? Budou v koncepci nějaké změny?

Na podnět jednoho partnera z 2. ročníku zavádíme i hlasování našich studentů, která ze stáží se jim nejvíce líbila. Vítězná firma bude odměněna, což by pro ni mohlo být motivační. ☺ 

Získají studenti kromě cenných zkušeností i nějakou další odměnu?

Od pořádající firmy Hrtus & Partner  dostávají 10 000,- Kč a ty finance mohou použít tak, aby je to posunulo dál v jejich profesním životě. Studenti je v minulých letech využili např. na nákup výpočetní techniky, studijní pobyty v zahraničí, kurz na lepení fólií na auta apod. 

Slavnostní vyhodnocení projektu je pak plánováno na červen?

Studenti si v rámci vyhodnocení vyzkoušejí prezentaci svého působení před 20-30 fundovanými lidmi, shrnou své působení na stáži, publikum jim dá nějaké doplňující otázky a zpětnou vazbu, což by jim mělo být přínosem pro studium na VŠ nebo při nástupu do práce. Účastní se zástupci všech firemních partnerů, pro studenty je to důstojná událost a slavnostní chvíle. 

Důležitou součástí projektu jsou i školy, z nichž studenti na stáž přicházejí. Co k tomu řeknete? 

Měli jsme studenty z průmyslových škol, obchodní akademie, ze soukromých škol apod. Uvidíme, kdo se nám přihlásí letos. Máme už také pět ambasadorů, kteří povědomí o našem projektu šíří dál, sami stážisté pak i své zkušenosti prezentují na dalších školách. Byla navázána spolupráce na start-upu s předáním cenných zkušeností, měli jsme v 1. ročníku i tři advokáty, kteří studentům pomáhali se zpracováním podmínek stáže i s legislativou, což bylo hodně užitečné. Studenti nadále mohou  pokračovat ve spolupráci s tou „svou“ firmou, oboustranný zájem o stáž byl i v Hyundai. Je dobré, že v tomto projektu se někdy překvapivě propojují i zdánlivě odlišné obory, např. automotive se zdravotnictvím apod. 

Všechny školy jsou vždy z Frýdku-Místku. Mohou se studenti přihlásit sami? 

Zpočátku jsme volili formu oslovení škol, aby prostřednictvím svých učitelů a ředitelů informovali a vybírali studenty, jenže to se ukázalo jako ne zrovna optimální, takže pak jsme využili sociálních sítí a veletrhu vzdělávání. Napřed jsme mluvili už s konkrétními potenciálními zájemci, a teprve pak jsme to projednávali se školou, aby ty studenty jednou měsíčně uvolnili atd. To se osvědčilo mnohem lépe.

Pro hladký průběh celého projektu jsme uvítali prestižní záštitu náměstka hejtmana pro školství Mgr. S. Folwarczného. 

RELATED ARTICLES