Pondělí, 4 března, 2024

Veolia využije část odpadu z nové třídící linky v Ostravě k výrobě tepla

Městská odpadová společnost OZO Ostrava zahájila provoz nové automatické třídicí linky na směsný komunální odpad, první svého druhu v České republice. Tato technologie dokáže ze směsného odpadu vytřídit suroviny pro materiálové a energetické využití. Na projektu spolupracovala i společnost Veolia Energie, která část odpadu využije k výrobě tepla a elektřiny.

„Společně jsme dosáhli toho, že využitelný odpad už nebude končit na skládkách, ale bude smysluplně využitý k výrobě tepla a elektřiny pro města. Tento průlomový projekt má zásadní význam také pro transformaci teplárenství. Tuhé alternativní palivo (TAP) vzniklé z vytříděných komunálních odpadů na ostravské třídící lince pomůže teplárnám při přechodu od uhlí na čistší paliva s podstatně nižšími emisemi,“ řekl při slavnostním zahájení provozu nové linky v Ostravě Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie ČR.

„O energetické využívání směsného komunálního odpadu usilovalo město Ostrava spolu se svou odpadovou společností již dávno předtím, než vstoupil v platnost současný zákon o odpadech. Ostatně s ohledem na současné navyšování nákladů na energie jsou alternativní způsoby vytápění víc než aktuální,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal. Díky nové technologii bude Ostrava s velkým předstihem připravena na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, který by měl podle zákona o odpadech začít platit v roce 2030.

Před šesti lety město oslovilo energetické a teplárenské společnosti s žádostí o pomoc při odklonu odpadu ze skládek. Výzvu města Ostravy vyslyšela teplárenská společnost Veolia Energie a svým příslibem a následně zahájením budování multipalivových kotlů schopných vytříděné odpady přeměnit v teplo a elektřinu umožnila městu a jeho odpadové společnosti pustit se do připraveného projektu linky na třídění směsného komunálního odpadu. Veolia chce využívat TAP z Ostravy v teplárnách v Přerově, v Karviné a v budoucnu i v ostravské tepelné Elektrárně Třebovice.

Tato radikální změna systému nakládání s komunálními odpady pomůže Ostravě výrazně zvýšit míru využití komunálních odpadů a prodlouží životnost ostravské skládky na mnoho dalších let. Společnost OZO Ostrava začala projekt velké třídicí linky na směsný komunální odpad připravovat už před mnoha lety. „Bylo nám ale jasné, že bez spolupráce s energetiky by projekt nedával smysl. Věděli jsme totiž, že hlavní komoditou, kterou budeme schopni vytřídit, bude právě energeticky využitelný materiál s energetickou hodnotou,“ doplnil jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Nová linka kromě energeticky využitelných složek dokáže ze směsného odpadu vyseparovat i určité množství materiálově využitelných surovin, jako například PET lahve, hliníkové plechovky, polyetylén nebo papír. Linka je navíc unikátní v tom, že má více funkcí – kromě třídění SKO dokáže dotřiďovat i separované složky odpadu, které se sbírají do žlutých nádob, nebo například i směs plast-papír.

Stavbu nové třídicí linky zahájila společnost OZO Ostrava na podzim roku 2022 a letos v červnu byl na dokončené technologii zahájen zkušební provoz. Ten je takřka u konce. Už nyní linka pracuje ve dvousměnném provozu – v ranní směně třídí směsný komunální odpad z ostravských sídlišť, v odpolední pak dotřiďuje svezené plasty, sbírané v Ostravě spolu s nápojovými kartony a kovovými obaly. Kapacita linky za směnu činí 135 tun SKO a 30 tun plastů. Do budoucna je plánován i třísměnný provoz linky, který by dokázal roztřídit až 66 tisíc tun SKO a 6 tisíc tun plastů ročně.

Zdroj: vecr.cz

RELATED ARTICLES