Čtvrtek, 18 července, 2024

ČEZ ESCO investuje do teplárenství v Příboře. Město získalo novou kogeneraci v hodnotě 20 milionů korun

Společnost ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO postavila pro město Příbor novou kogenerační jednotku o výkonu 600 kWe, která bude teplem a elektřinou zásobovat byty i místní základní školu. Výkon kogenerace odpovídá spotřebě tepla více než 300 průměrných domácností. Městská firma TP Příbor v těchto dnech spouští její ostrý provoz. Nová kogenerační jednotka doplní stávající plynovou kotelnu a další kogeneraci, kterou ve městě ČEZ Energo instalovalo před pěti lety.

Nový zdroj, který se nachází v Nerudově ulici, město využije i pro vytápění základní školy. Kogenerační jednotka bude v provozu v denních hodinách mezi 6. a 22. hodinou, provoz bude řízen dálkově z dispečinku ČEZ Energo. 

„Pro naše město je modernizace energetiky jedním z hlavních témat. Nová kogenerace umožní ušetřit náklady na elektřinu a teplo v městských objektech i domácnostem. Díky spolupráci s ČEZ Energo jsme byli schopni novou kogenerační jednotku vybudovat za několik málo měsíců, a to bez jakýchkoliv investičních nákladů pro nás, protože celou investici v hodnotě 20 milionů korun hradí dodavatel,“ říká starosta Příbora Jan Malík. 

Plynová kogenerace slouží pro výrobu otopné vody a je zdrojem centrálního zásobování teplem bytových domů, převážně zateplených, na ulicích Frenštátská, Čs. armády, Štramberská, npor. Loma, Šafaříkova a také v Základní škole Dukelská. Kotelna je napojena na stávající rozvody tepla. Prostřednictvím ČEZ ESCO bude kogenerační jednotka zároveň dodávat elektřinu do distribuční sítě a také zajistí dodávku 7 650 GJ tepla ročně, což odpovídá spotřebě více než 300 průměrných domácností. 

„Kogenerace jsou v tuzemských obcích a městech stále oblíbenější. Nejen že kombinují výrobu tepla s produkcí elektřiny, ale také vynikají svojí vysokou účinností přesahující 90 %. Je to také klíčový prvek postupné dekarbonizace, která naši energetiku v příštích letech čeká. Tento trend vnímám jako fenomén, který bude v dalších letech dále sílit a my jsme připraveni dalším městům, ale i firmám s novými zdroji pomoci,“ dodává generální ředitel ČEZ Energo Martin Václavek.

ČEZ Energo

Zabývá se instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kW až do jednotek MW. Společnost v současnosti provozuje celkem 164 kogeneračních jednotek v 97 lokalitách a 72 dalších zdrojů tepla s celkovým instalovaným tepelným výkonem 239 MW. Tyto zdroje jsou provozovány v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem („CZT“) anebo jako vnořené zdroje do kotelen obchodních partnerů. Více na www.cezenergo.cz

ČEZ ESCO (Energy Service Company)

Dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má přibližně 2 000 zaměstnanců. Více na www.cezesco.cz

Zdroj: TZ ČEZ a.s.

RELATED ARTICLES