Pondělí, 24 června, 2024

Město finančně podpoří projekt „Černé kostky“

Zastupitelstvo města schválilo na svém červnovém zasedání dotaci ve výši 150 milionů korun určenou na realizaci projektu „Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací.“

Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji vychází z memoranda z roku 2018, jež uzavřelo statutární město Ostrava s Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury. Jeho předmětem bylo zajištění finančních prostředků a společného postupu při realizaci stavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Velmi vítáme, že ke své realizaci konečně spěje dlouho odkládaný projekt nové Moravskoslezské vědecké knihovny, a ta po mnoha desetiletích opustí své provizorní a jen málo důstojné prostory. Připomeňme, že původní návrh architektů Kuby a Pilaře vzešlý z architektonické soutěže pochází až z roku 2004. Svým pojetím je stále nadčasový, jakkoliv musel být s ohledem na vývoj technologií i knihovnictví významně přepracován. Věřím, že nová knihovna jako centrum vzdělanosti a digitalizace bude mít přesah mimo Ostravu i samotný kraj, napojí se na další evropská centra a zařadí se mezi TOP knihovny Evropy. Finanční příspěvek města k realizaci této stavby je podporou kultury a vzdělanosti v celém našem regionu,“ uvedl Tomáš Macura, primátor města.

Nová budova knihovny bude moderní vzdělávací institucí, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Kromě digitalizace aktuálního knihovnického fondu zde budou vytvořeny a následně veřejnosti zpřístupněny také digitalizované dokumenty a artefakty regionálních knihoven, muzeí a galerií v kraji. Dílčí cíle knihovny jako centra vzdělanosti a digitalizace pak míří k vytvoření metodiky digitalizace, vzdělávacích kurzů a programů zaměřených na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století – digitální gramotnost. Zázemí pro tyto aktivity poskytne komfortně vybavený vnitřní prostor Černé kostky v podobě tzv. živých laboratoří pro digitalizací.

„Moravskoslezský kraj trpí odlivem mladých mozků. Aby to změnil, musí mladým vzdělaným lidem nabídnout dostatečně lákavé životní a pracovní podmínky. Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jako atraktivní místo, kde by se studenti a zástupci firem mohli setkávat a diskutovat o odborných profesních tématech, by k tomu mohla pomoci. Je to velmi nákladná stavba. Takže díky za 150milionový příspěvek města Ostravy,“ řekl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezská vědecká knihovna v současné době provizorně sídlí v budově Nové radnice. Denně ji navštíví přibližně 900 osob, prostory však nejsou takovému počtu přizpůsobeny. Nevyhovující je také nepřiměřená vlhkost v suterénních skladech, kterými prochází technická vedení médií. Kapacita pro knihovnický fond byla naplněna, další publikace se tedy umisťují mimo budovu Nové radnice.

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu činí 2 miliardy korun a výstavba je plánována v letech 2023–2027. Poskytovaná dotace je součástí myšlenky vzájemné spolupráce při podpoře a výstavbě tří významných kulturních a vzdělávacích center v Ostravě. S tímto cílem byla uzavřena memoranda o spolupráci mezi městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury ČR ke třem stavbám, kterými jsou Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, Černá kostka (Moravskoslezská vědecká knihovna), Bílý stín (přístavba Galerie výtvarného umění v Ostravě). Partneři v memorandech deklarovali vzájemnou finanční výpomoc s realizací projektů.

Zdroj: www.ostrava.cz

RELATED ARTICLES