Čtvrtek, 30 května, 2024

ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s. se mění na Transdev Slezsko a.s.

V pátek 1. září proběhla valná hromada akcionářů společnosti ČSAD Havířov a.s., na  které bylo přijato rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady  společností ČSAD Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s., na jejichž základě byla s  účinností od 1. září 2023 schválena fúze sloučením společností ČSAD Karviná a.s.  a ČSAD Frýdek-Místek a.s. se společností ČSAD Havířov a.s. Zároveň valná  hromada ČSAD Havířov a.s. rozhodla o změně názvu nástupnické společnosti  z ČSAD Havířov a.s. na Transdev Slezsko a.s. O všech těchto změnách již byl  provedený zápis v obchodním rejstříku. 

Veškeré jmění zanikajících společností přešlo v důsledku fúze na nástupnickou  společnost a zanikající společnosti ČSAD Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s. byly  k datu 1. 9. 2023 vymazány z obchodního rejstříku. 

Společnost Transdev Slezsko a.s. bude pokračovat jak ve své původní  podnikatelské činnosti, tak i v dosavadní činnosti zaniklých společností ČSAD  Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s. v nezměněném rozsahu. Společnost  Transdev Slezsko a.s. bude současně bez jakýchkoliv změn a přerušení  realizovat existující dodávky služeb a smluvních plnění. Postupně proto dojde  k výměně loga provozovatele na autobusech, jízdenkách, v jízdních řádech  atp. za nové označení Transdev. 

Ve vztahu s obchodními partnery nedochází k žádným zásadním změnám. Veškeré  smluvní dokumenty a ujednání zůstávají nadále platné a účinné bez omezení, aniž by  bylo nutné je ve výše uvedené souvislosti měnit či uzavírat smlouvy nové nebo činit  jakékoliv jiné právní kroky.

Společnost Transdev se v České republice začíná postupně etablovat napříč celou  republikou jako jedna výrazná značka, jak ukazuje přiložená mapka s okresy  působností jednotlivých společností ve skupině Transdev. Fúze tří samostatných  společností tuto skutečnost ještě více umocňuje a napomáhá nám v rámci trhu získávat  stabilnější pozici. Abychom značku Transdev v České republice ještě více podpořili, byl  také spuštěný nový vzhled národní webové stránky www.transdev.cz.

O společnosti Transdev:  

Transdev – společnost pro mobilitu – umožňuje každodenní svobodu pohybu díky bezpečným, spolehlivým a inovativním řešením, která slouží široké veřejnosti. Po akvizici společnosti First  Transit (březen 2023) přepraví Transdev díky různým efektivním a ekologickým způsobům  dopravy téměř 11 milionů cestujících denně a zaměstnává více než 100 000 žen a mužů, kteří  

slouží cestujícím, čímž upevňuje svou pozici světového lídra v oblasti veřejné dopravy. Transdev je ve společném vlastnictví skupiny Caisse des Dépôts (66 %) a skupiny Rethmann (34 %). V roce 2022 dosáhla skupina s 84 000 zaměstnanci v 19 zemích celkových  tržeb ve výši 7,7 miliardy eur. Více informací: www.transdev.com

Zdroj: TZ Transdev Slezsko a.s.

Foto: FB 3CSAD by Transdev – Havířov, Karviná, Frýdek-Místek

RELATED ARTICLES