Sobota, 20 července, 2024

Frenštát pod Radhoštěm vyhlásil tři dotační programy pro rok 2023

Město vyhlásilo dotační programy pro rok 2023. Zájemci o dotaci mohou své žádosti směřovat do tří dotačních programů, sport a tělovýchova, zájmová činnost a obnova objektů v městské památkové zóně. Předpokládaný objem finančních prostředků je navrhován ve výši 4 milionů korun. Žádosti bude možné podávat dle podmínek jednotlivých dotačních programů od poloviny října 2022. Všechny dotační programy jsou zveřejněny na webových stránkách města a úřední desce.

Žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu č. 1 Podpora sportu a tělovýchovné činnosti a Dotačního programu č. 2 Podpora zájmové činnosti bude možné podávat od 13.10.2022 do 31.10.2022. „Dotační program č. 1 je věnován sportu a tělovýchově. Dotační program č. 2 zahrnuje zájmovou činnost v oblasti kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, ochrany životního prostředí a další veřejně prospěšné volnočasové aktivity,“ sdělila Lucie Ptáčková, referentka odboru vnějších vztahů MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Termín pro podávání žádostí do druhého kola je pak stanoven od 24.4.2023 do 5.5.2023. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tyto dva dotační programy činí 3,5 milionu korun.

Již třetím rokem vyhlašuje město Frenštát pod Radhoštěm dotační program zaměřený na obnovu objektů v městské památkové zóně. Předpokládaný celkový finanční objem v tomto dotačním programu, jehož cílem je podpořit vlastníky nemovitostí, které nejsou dle zákona kulturní památkou, ale nacházejí se v městské památkové zóně, je pro rok 2023 ve výši půl milionu korun.  Žádosti do tohoto programu je možné podávat od 2.1.2023 do 16.1.2023.  

„Konečný objem finančních prostředků určených na poskytování dotací z rozpočtu našeho města bude schvalovat již nové zastupitelstvo, a to pravděpodobně v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2023. Uvidíme, zda a jaká se mezi zastupiteli najde shoda, a zda bude moci město v této ekonomicky obtížné situaci finančně podpořit činnosti sportovních a jiných zájmových organizací či obnovu v městské památkové zóně,“ dodal Jiří Unruh, místostarosta města.

Veškeré dokumenty týkající se poskytování dotací z rozpočtu města počínaje vyhlášenými dotačními programy, pravidly, formuláři pro žádosti o dotace a vypořádání dotace včetně vzorů veřejnoprávních smluv naleznou žadatelé na webových stránkách města www.mufrenstat.cz. „Jako každým rokem žádáme případné žadatele a příjemce dotace, aby se pečlivě už před podáním žádosti seznámili s podmínkami daného dotačního programu a ustanoveními veřejnoprávní smlouvy. Zvláště pak v částech týkajících se povinností příjemce dotace a stanovených termínů, které jsou spojeny s případnými změnami dotace apod.,“ doplnila Lucie Ptáčková.

Zájemci o dotaci se také mohou telefonicky, písemně či osobně obracet na odbor vnějších vztahů, paní Lucii Ptáčkovou, se všemi dotazy k upřesnění podmínek jednotlivých dotačních programů, k vyplňování formulářů apod.

Odkaz na webové stránky města – Dotace a dary poskytované z rozpočtu města – zde

Vyhlášené dotační programy:
1. Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2023
2. Podpora zájmové činnosti pro rok 2023
3. Obnova objektů v Městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2023

Dotazy ohledně dotací směřujte na:
p. Lucii Ptáčkovou, odbor vnějších vztahů, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm,
tel.: +420 556 833 152, e-mail: lucie.ptackova@mufrenstat.cz

Zdroj: mufrenstat.cz

RELATED ARTICLES