Pondělí, 4 března, 2024

Třinec se v letošním roce chystá na další velké stavby a dopravní výzvy

Investice města Třince do dopravních staveb budou pokračovat i v letošním roce. Občané se dočkají dalších několika kilometrů nových či rekonstruovaných silnic, chodníků a parkoviště na Dukelské. Některé stavby bude financovat město, další pak Moravskoslezský kraj a Ředitelství silnic a dálnic.

„Dopravní cesty jsou jako tepny v lidském těle. Tam, kde vede cesta, tam je život. Než však bude hotovo, budeme se muset obrnit trpělivostí a děkuji občanům za pochopení,“ uvedla primátorka města Třince, která v polovině ledna 2024 uspořádala dvě koordinační schůzky k dopravním stavbám, jež naše město čekají v letošním roce. Akce se účastnili zástupci magistrátu, Třineckých železáren, Moravskoslezského kraje, dopravce, policie, škol, předsedů osadních výborů a další.

„Všechny chystané dopravní stavby plánujeme tak, aby na sebe logisticky a logicky navazovaly a nedocházelo k jejich souběhu. Schůzka vlastníků komunikací byla svolána proto, abychom společně všechny dopravní stavby realizovali, dobře se připravili, a přitom byl co nejméně ovlivněn běžný život občanů. Mohou však nastat nepředvídatelné okolnosti, které mají dopad na průběhu stavby. O tom budeme občany včas informovat,“ vyzdvihla přínos první koordinační schůzky primátorka.

Chodník a cesta na Podlesí 

Předpokládáme, že v dubnu dokončíme opravu cesty vedle nového chodníku na Podlesí. Chodník byl dokončen již koncem loňského roku, s opravou povrchu sousedící cesty počkal zhotovitel na vhodnější počasí.

Most na Závodní

Po realizaci nového povrchu komunikace u Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí začne v dubnu rekonstrukce mostu na ulici Závodní. Loni skončila první etapa, výstavba energolávky, nyní přichází na řadu to nejdůležitější – nosná konstrukce. V této souvislosti se daný úsek komunikace Závodní ulice kompletně uzavře po dobu 4 měsíců. Přes stavbu bude umožněn průchod chodců a cyklistů.

S rekonstrukcí budou souviset dopravní opatření. Po dobu uzavírky bude potřeba využít objízdných tras pro cestu do nemocnice, do střední odborné školy a do příměstských částí města Třince. „Na ulici Závodní jsme zvládli nadjezd, zvládneme i most. Máme zkušenosti s tím, jak v době rekonstrukce nadjezdu probíhala doprava na objízdných trasách, a uděláme maximum, aby byly dopady na běžný život občanů Třince, ale i celého regionu co nejméně bolestivé. Rekonstrukce mostu je nezbytná,“ uvedla primátorka.

Cesta k válcovně „C“

Rekonstrukce mostu na Závodní by měla skončit nejpozději v srpnu 2024. Na ni naváže realizace nového povrchu komunikace od neborovského kopce směrem na Podlesí, k válcovně „C“. Úsek dlouhý 2 605 metrů je dlouho očekávanou stavbou. Předpokládáme, že práce skončí v říjnu letošního roku. Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty a bude probíhat po etapách. V rámci této investice půjde o položení nových asfaltových vrstev, lokální opravu chodníků a výměnu uličních vpustí. Jak v případě mostu na Závodní, tak komunikace k válcovně „C“ povedou objízdné trasy po části staré silnice I/11. ¨

A právě na zmíněné koordinační schůzce bylo ze strany města jednoznačně sděleno, že po dobu stavebních prací na mostu na Závodní ulici a komunikaci k válcovně „C“ není možné realizovat opravu povrchu silnice I/11, kterou zvažuje vlastník, tedy Ředitelství silnic a dálnic. Na staré silnici I/11 se bude pracovat v úseku od „neborovského kopce“ až po kruhový objezd v Bystřici nad Olší. „S vlastníkem I/11 jsme se dohodli, že na úsecích, po kterých povedou objízdné trasy našich investičních akcí, nebudou pracovat.“

Sosnová, Kaštanová…

A to stále není zdaleka vše. Na jaře město dokončí opravy povrchů komunikací na ulici Sosnová. První fáze začala již koncem loňského roku. Nový povrch bude mít na tomto největším třineckém sídlišti více než 700 metrů komunikace. „Na koordinační schůzce jsme se dohodli s Moravskoslezským krajem, vlastníkem komunikace na ulici Kaštanová, že jejich práce začnou až poté, kdy my skončíme na ulici Sosnová,“ sdělila primátorka Třince. 

Letošní rok tedy bude v Třinci opět rokem „dopravních výzev“… O všech dopravních stavbách, nejen v tomto článku zmíněných, budeme občany v předstihu informovat prostřednictvím zpravodaje, ale i přes webové stránky, chytrou aplikaci Třinec v mobilu a oficiální stránky města na sociální síti Facebook. „V letech 2022, 2023 a 2024 město Třinec investuje do dopravních staveb, čili do cest, mostů a mostků, chodníků a nových parkovišť zhruba 400 milionů korun. Tyto dopravní stavby financujeme z rozpočtu města a nestavíme je na dluh,“ dodala primátorka města.

Zdroj: trinecko.cz

RELATED ARTICLES