Sobota, 20 července, 2024

Třinec přivítá mezinárodní výstavu patentů a inovací

Třinecká WERK ARENA se 12. a 13. června stane místem setkání největších technologických novinek tuzemských i zahraničních vystavovatelů. Soutěžní výstavu vynálezů, inovací a trendů v průmyslu zaměřenou na udržitelnou výrobu pořádá Česká hutnická společnost.  

V Třinci se sejdou vystavovatelé z řady průmyslových oborů, zástupci univerzit, představitelé ochrany průmyslového vlastnictví, investoři, nositelé nových myšlenek a nápadů i široká veřejnost. Vystavovatelé se mohou přihlásit ještě do konce dubna.

„Inovace jsou motorem rozvoje podnikání a ochrana duševního vlastnictví k němu neodmyslitelně patří. Chceme výstavou znovu připomenout tradici vynálezectví, které má v České republice dlouholetou tradici, a tak trochu se na ni v posledních letech zapomnělo. Přitom péče o duševní vlastnictví by měla být nedílnou součástí každodenního fungování každé firmy,“ říká Jiří Cupek, předseda předsednictva pořádající České hutnické společnosti (ČHS).

Ochrana duševního vlastnictví je důležitým nástrojem pro nakládání s majetkem firem včetně nehmotného, který tvoří až 85 % z jejich celkové hodnoty. Lídry v oblasti vytváření nových práv duševního vlastnictví jsou Německo, Francie, Itálie či Nizozemsko. V Česku poskytlo v roce 2022 licenci na svůj patent, užitný vzor či design 169 subjektů. Na licenčních poplatcích v daném roce získali celkem 3,9 miliardy korun.

„Mezinárodní studie prokazují, že firmy, které se efektivně starají o své duševní vlastnictví, jsou dlouhodobě úspěšnější a přínosné pro hospodářské výsledky své i státu. V České republice vytvářejí více než třetinu pracovních míst a představují přes polovinu celkové hospodářské činnosti. Invent Arena nabízí možnost ukázat výsledky výzkumu a vývoje, inovativních řešení a nejlepších technických vymožeností z několika zemí,“ míní Jana Engelová Pavková z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), který výstavu spoluorganizuje.

„Mezinárodní výstavy vynálezů, jako je Invent Arena, jsou současným trendem. Každý rok jich celosvětově bývá kolem 20. Na výstavě je možné prezentovat své inovace na skutečně prestižní úrovni,“ doplňuje Lukáš Zmeškal, předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů.

Halu zaplní vynálezy řady českých i zahraničních průmyslových firem. Budou mezi nimi i Třinecké železárny, které představí svůj patent na technologii tepelného zpracování kolejnic, do provozu ji spouští v letošním roce. „Podstatou vynálezu je soustava difuzorů určených k chlazení kolejnic za relativně nízkých teplot, díky čemuž dosáhneme požadovaných hodnot tvrdosti zejména v hlavě kolejnice (temeni) a ve vybraných bodech příčného řezu,“ uvádí Jiří Adamík, jeden ze spoluautorů vynálezu.

Se svým vynálezem vláknově optickým senzorovým systémem pro vážení železničních vozidel se přihlásila firma Enviform. Senzorový systém dovoluje počítat nápravy, specifikovat hmotnost kolejového vozidla, monitorovat rychlost jeho pohybu i specifikovat deformace kol železničních vozů. Je založen na jednoduché možnosti instalace na tělo kolejnice, velké citlivosti, odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a možnosti integrace do standardní optické sítě.

Další z vynálezů se týká propojení tramvajových kolejišť s přírodními trávníky unikátním systémem Brens s horní částí kolejové dráhy ze syntetického recyklátu STERED. Povrch tvoří umělý trávník a vegetační koberec. Kolejový absorbér obsahuje výhradně recyklované materiály, a to syntetický textil a pryž. Syntetický materiál kromě tlumení hluku a vibrací zadržuje srážkovou vodu, kterou ke svému růstu využívá nasázená vegetace. Je schopen zadržet až 80 litrů srážkové vody na metr čtvereční, povrchovou teplotu snižuje o 15 až 20 °C. Jedná se o slovenský patent, který se vyrábí v Myjavě.

Doprovodný program

Kromě vynálezů čeká na návštěvníky Invent Areny bohatý doprovodný program, panelové diskuse s odborníky a interaktivní zábava. „Uvidí například novou vodíkovou Tatru, tréninkové auto závodníků Rallye Dakar s možností se v něm projet. Před arénou budou v době konání výstavy probíhat ukázky práce integrovaného záchranného centra a jednotlivých jednotek,“ upřesňuje Jiří Cupek za pořadatele.

Bude tu ale také vědeckopopularizační program VŠB-TU Ostrava, Střední odborné školy Třineckých železáren, expozice Čočkostroj Národního technického muzea a mnoho dalšího.

Zdroj: TZ invent arena, TRISIA

RELATED ARTICLES