Středa, 12 června, 2024

Setkání ostravských Talentů roku

Sedm výjimečných studentů, kteří získali titul Talent roku, se setkalo 1. června 2023 na vernisáži ve foyer Nové radnice. Ocenění studentů, jejichž praxe a studijní výsledky významně převyšují standard, schválili zastupitelé na svém lednovém zasedání.

Mezi čtyřmi oceněnými studentkami a třemi studenty nalezneme široké spektrum specializací, nominovaní se věnují umění, ochraně přírody a biodiverzitě, nanotechnologiím, informatice, politologii, leteckému průmyslu a vesmírné vědě či strojnímu inženýrství.

Vhodné podmínky pro studium nadaných vysokoškoláků a jejich další profesní uplatnění vytváří Ostrava dlouhodobě. V letošním druhém ročníku programu Talent roku byli oceněni studenti, kteří se podílí na popularizaci vědy, publikují odborné články, organizují vědecké soutěže a jejich studijní výsledky jsou vynikající, jejich životní příběhy inspirující. Investice do vzdělání a talentovaných lidí se našemu městu vyplatí, a proto podporujeme talentované studenty od mateřinek až po vysokou školu,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Titul Talent roku město udělilo studentkám a studentům, studujícím na zahraničních i českých vysokých školách, Marianě Ochodkové, Emilii Janě Pinterové, Michaele Niké Vopalecké, Otu Michálkovi, Petru Dvořáčkovi, Michaele Drgové a Pierre Kolejákovi.  Dva ocenění studenti se podílí také na osvětě, popularizují vědu prostřednictvím instagramových profilů.

Do programu Talent roku se přihlásilo 17 vysokoškolských studentů. Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum jednotlivé návrhy vyhodnotila a k ocenění navrhla sedm studentů. Při posuzování žádostí byla hodnocena společenská a vědecká prospěšnost i studijní výsledky žadatelů. Titul Talent roku uděluje město Ostrava pouze vysokoškolským studentům s trvalým pobytem na území města Ostravy. Kromě titulu získávají ocenění studenti také sto tisíc korun. Kdo získal ocenění v prvním ročníku programu Talentu roku lze nalézt v odkazu https://talentova.cz/setkani-s-talenty-roku/.

S oceněnými studenty se mohou lidé seznámit prostřednictvím výstavy, jejíž vernisáž se uskutečnila 1. června 2023 ve foyer Nové radnice a lze ji navštívit do konce června. A pokud veřejnost v červnu nenavštíví radnici, druhá výstava s informacemi k oceněným studentům proběhne od 5. června do konce měsíce na Masarykově náměstí v Ostravě.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES