Čtvrtek, 13 června, 2024

Dopravu, dostupnost bydlení nebo nabídku kulturních institucí ocenili Ostravané ve výzkumu Evropské komise

Ostrava se opět stala součástí průzkumu spokojenosti se životem v 83 evropských městech, který nedávno zveřejnila Evropská komise, a podle publikovaných výsledků si vedla dobře.  Podle 55 % dotázaných Ostravanů se kvalita života ve městě oproti stejnému období před 4 lety zlepšila, což je pátý nejlepší výsledek mezi všemi sledovanými městy. V první pětici se umístil ještě polský Bělostok a Gdaňsk, a dále rumunská Kluž a litevský Vilnius.

Ostravané podle průzkumu velmi dobře hodnotí především veřejnou dopravu, mezi hodnocenými městy je Ostrava ve druhé desítce. Dokonce 7. příčku pak zaujímá v rámci toho, jak obyvatelé MHD využívají, tady je dokonce prvním „nehlavním“ městem v tabulce. Zajímavostí je první místo Prahy v tomto žebříčku.

Kladně lidé vidí také dostupnost bydlení. Téměř 50 % dotázaných naprosto souhlasí s tím, že je v Ostravě snadné najít si dobré a cenově odpovídající bydlení. Mezi všemi hodnocenými městy je v této otázce Ostrava na 15. místě, zatímco Praha až na 55. místě. Pilotní projekt sociálního bydlení v Ostravě je navíc v rámci uveřejněné studie uváděn jako příklad dobré praxe

80 % dotazovaných je pak spokojeno se zdravotnictvím ve městě, což je společně s Prahou (82 %) nadprůměrná hodnota mezi městy z východní Evropy. Spokojeni jsou lidé také s nabídkou a kvalitou kulturních institucí (spokojenost 91 %, což je stejná hodnota jako například u Vídně a celkově se jedná pro Ostravu o 16. místo v žebříčku), školstvím (necelých 80 % a 17. místo) i s on-line dostupností informací a služeb úřadů (spokojenost 83 % obyvatel, v tomto případě 10. místo mezi všemi městy).

Ne vše je samozřejmě pouze růžové, negativní hodnocení je v tomto případě u Ostravy spjato s kvalitou ovzduší. Na druhé straně i tady ale došlo k nárůstu spokojenosti o 8 procentních bodů oproti stejnému průzkumu před čtyřmi lety. Až v osmé desítce (77. místo) se město umístilo v rámci pocitu bezpečí obyvatel na ulicích v nočních hodinách – pouze 45 % dotazovaných obyvatel Ostravy se v noci o samotě cítí na ulici bezpečně.

V každém z 83 hodnocených měst bylo dotázáno minimálně 839 obyvatel starších 15 let. Z českých měst byla do průzkumu kromě Ostravy zahrnuta také Praha. Výsledky do velké míry korespondují s těmi, které obyvatelé Ostravy vyplnili v dotazníku k přípravě nového strategického plánu na jaře 2023. I v něm byla doprava, zdravotnictví, kultura a trávení volného času hodnoceny pozitivně a otázka pocitu bezpečí se objevila na spodních příčkách, stejně jako oblast životního prostředí. Obdobně jako v případě evropského průzkumu, i v dotazníku fajnOVA byl ale zřejmý posun ve vnímání zlepšení kvality životního prostředí mezi obyvateli.

Zdroj: fajnova.cz

RELATED ARTICLES