Sobota, 20 července, 2024

Další stovky parkovacích míst v Ostravě, nový multifunkční parkovací dům u městské nemocnice byl dokončen

Další nový parkovací dům ve městě přinese nové stovky parkovacích míst. Tentokrát město Ostrava investovalo do výstavby multifunkčního parkovacího domu u ostravské městské nemocnice a zajistilo tak parkovací místa pro pacienty, personál nemocnice, ale také veřejnost. Parkovací dům poskytne rovněž možnost parkování řidičům, jejichž parkování záhy omezí výstavba dalších městských objektů, např. koncertního sálu a dalších na ulici 28. října. Nový parkovací objekt nabídne 465 parkovacích míst, z nichž je 27 stání určeno zdravotně handicapovaným. Na šesti místech je možné dobíjet elektromobily a neschází ani úschovny jízdních kol pro 54 těchto dopravních prostředků. Předchozí parkovací kapacita v místě byla díky výstavbě parkovacího domu navýšena na čtyřnásobek.

Výstavba parkovacího domu započala na podzim roku 2021 a poslední práce byly dokončovány v červnu, parkování bude možné v rámci zkušebního provozu od 15. června 2024. V současnosti zde veřejnost zaparkuje zdarma, předpokládáme, že závorový parkovací systém bude nainstalován v průběhu prázdnin. Provoz domu je v režimu 24/7, tedy včetně víkendů a svátků, a bude jej zajišťovat městská společnost Ostravské komunikace a. s. Náklady na výstavbu objektu činí zhruba 409 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem objektu byla společnost GEOSAN GROUP a. s., projektovou dokumentaci připravila společnost KANIA a. s.,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora. Zkušební provoz parkovacího domu bude spuštěn v jeho nadzemní části dne 15. června 2024. Podzemní část domu bude otevřena až s kompletní dodávkou parkovacího systému, který bude reagovat na signály hasičských výjezdů a zajistí, že závory parkovacího domu se v době výjezdu hasičů nezvednou a vozidla tak nebudou omezovat jejich výjezdy.

Objekt tvoří tři podzemí a tři nadzemí podlaží s otevřenou parkovací plochou nad stropem třetího podlaží. Z konstrukčního hlediska jde o železobetonový monolitický objekt, složený ze dvou dilatačních celků. Oba dilatační celky jsou založeny na plošné základové železobetonové monolitické desce. Svislé konstrukce obou dilatačních celků jsou provedeny jako železobetonové monolitické sloupy a stěny, které současně působí jako ztužující prvky. Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky. 

Středem všech podlaží vedou rampy pro nájezd a výjezd osobních vozidel. Ve dvou protilehlých nárožích jsou umístěny „věže“ vertikálních komunikací, v každé z nich je osazeno schodiště a výtah. Fasáda je členěna na úseky plné, kryté designovými plechovými panely Corten, a na úseky opticky otevřené, tvořené kovovým rámem s trubkovým výpletem. U prosklených částí převažuje vertikální členění rámů. 

Tři podzemní podlaží s vjezdem z ulice Na Fifejdách jsou vyhrazena pro parkování zaměstnanců nemocnice, v součtu jde o 250 parkovacích míst. Druhé a třetí nadzemní podlaží a otevřená plocha na střeše s vjezdem z ulice Odboje jsou určena pro parkování veřejnosti. Jedná se o celkem 215 míst, z toho 115 pro stání krátkodobé a 100 míst je určeno pro čipové karty. V prvním nadzemním podlaží je situována nemocniční lékárna o celkové užitné ploše přesahující 888 m², se samostatným vstupem z ulice Nemocniční. Ve stejném podlaží nalezneme také čtyři nebytové prostory pro umístění obchodních jednotek, jednu se vstupem z ulice Odboje a tři se vstupem z ulice Hornopolní. Je zde umístěno také technické zázemí celého objektu – strojovna vzduchotechniky, trafostanice s rozvodnami i kanceláře obsluhy objektu. Neschází veřejné toalety a dvě úschovny kol. Do objektu jsou dva vjezdy, jeden do podzemních a druhý do nadzemních parkovacích podlaží,“ doplnil náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger. 

V průběhu prázdnin bude v šesti místech Ostravy nainstalován jednotný parkovacím systém, který zajistí společnost CROSS Zlín. Náklady přesáhnou 30,6 milionů korun bez DPH (detailněji viz https://1url.cz/C119p). Jedním z parkovacích domů, ve kterých bude nový systém nainstalován je právě nový multifunkční parkovací dům u městské nemocnice. Poté, co bude objekt opatřen závorovým systémem, bude parkování hrazeno dle ceníku. Cena hodiny krátkodobého parkování je stanovena v rozmezí od 5 korun za hodinu do 40 korun za hodinu, při parkování delším 3 hodin (v době pondělí až pátek 5.30 – 17.30 hodin – 1 hodina/5 korun, 2. – 3. hodiny/20 korun, od 4 hodin 40 korun/hodinu). Ve zbývající době přes týden, od 17.30 hodin do 5.30 hodin bude hodina parkování zpoplatněna pěti korunami. O svátcích a víkendech přes den (v době 5.30 – 17.30 hodin) zaplatí řidič za hodinu parkování 20 korun, ve zbývající části dne (od 17.30 do 5.30 hodin) stojí parkování pět korun za hodinu. Zaměstnanci nemocnice budou moci využít čipových karet, cena měsíčního parkování pro ně činí 700 korun.  

Součástí stavby jsou přípojky inženýrských sítí, sjezdy a zpevněné plochy, napojené na stávající komunikace. Na ulici Hornopolní byl vytvořen nový zastávkový záliv MHD. Vybudovány byly nové chodníky, dva přechody na ulici Nemocniční a součástí byly též sadové úpravy terénu – trvalkové záhony osázené směsí trvalek a travin. 

„Na posledním otevřeném parkovacím podlaží je umístěna ve velkoobjemových samozavlažovacích kontejnerech zeleň, vysazeny byly vícekmenné dřeviny, 404 kusů okrasných travin a 105 kusů popínavých rostlin, které se budou následně pnout po fasádě.  Celková plocha trvalkových zákonů u budovy parkovacího domu je 544 m², osázena byla 4 888 kusy trvalek a 14 685 kusy cibulovin. Smíšené trvalkové záhony skýtají životní prostor pro hmyz ve městě, ale zachytávají i polétavý prach a nezanedbatelnou je také vizuální stránka, zatraktivnění ploch, kousek přírody v městském prostoru,“ dodal Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. 

Zvoleny byly trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Pro parkovací dům byla vytvořena speciální směs, středně vysoká až vyšší trvalková směs, druhově středně bohatá, založená na barevných kontrastech květů a výrazném barevném olistění. Značně atraktivní bude v době kvetení, ale i na podzim díky podzimnímu zabarvení. Dominanty tvoří trávy. Směs je proměnlivá po celý rok. Kvést bude prostor co nejdéle. Po krokusech, modřencích, narcisech a tulipánech v březnu, vykvetou kakosty, kosatce a sasanky, které s létem vystřídá většina kvetoucích rostlin. Podzimní kompozici pak obohatí květy hvězdnic, krásnooček, mnohokvětů a efektních travin. Nosným motivem navržené zeleně bylo zrcadlení barev cortenové fasády v teplých barvách rostlin v záhonech, bronzových odstínech rašících listů, zlatavých květenství travin či na podzim do ruda zbarvených listů rostlin i temně hnědých semenících trvalek. 

Krom těchto nových 465 parkovacích míst u naší městské nemocnice budou moci ještě letos využít řidiči další desítky parkovacích míst v dokončovaném druhém parkovacím objektu u Domu kultury Poklad. Vloni v létě jsme nabídli takřka dvě stovky nových parkovacích míst v dokončeném parkovacím domě u naší zoo. Stejně tak jsme v roce 2023 zpřístupnili nových 155 parkovacích míst pod budovou Ostravské univerzity na Černé louce a dokončena byla i úprava a rozšíření P + R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Od roku 2022 mohou lidé využívat k parkování první parkovací dům u Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Záhy začnou též práce na novém parkovacím domě u krajského úřadu s kapacitou až 600 parkovacích míst, vybudován bude v místě stávajícího parkoviště se současnými 77 místy pro parkování. Otázkou parkování ve městě se zabýváme kontinuálně. Výstavba těchto potřebných objektů sebou ale samozřejmě přináší i obvyklé stavební nesnáze, děkuji proto všem za trpělivost a pochopení při souvisejících stavebních pracích,“ uzavřel Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

Zdroj: TZ Statutární město Ostrava

RELATED ARTICLES