Čtvrtek, 30 května, 2024

Projekt SMART Česko v praxi Nového Jičína

Rada města Nového Jičína v lednu 2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro účast v projektu bylo vybráno 28 obcí a měst v rámci České republiky. V rámci projektu proběhlo intenzivní dlouhodobé vzdělávání v oblastech SMART řešení pro efektivní správu municipalit.

Na základě vzdělávání a metodických a strategických dokumentů jsme ve spolupráci se SMOČR a odbornými specialisty vypracovali strategii zavedení SMART opatření, a to v oblastech: 1) financování SMART, 2) dobré vládnutí, 3) energetika, 4) digitalizace, ICT a kyber(bezpečnost), 5) doprava a mobilita. Zapojení města do projektu napomůže systematicky zavádět SMART řešení vedoucí ke zvyšování kvality činností a služeb poskytovaných městem, v souladu se strategickým plánem rozvoje města.

Zdroj: Novojičínský zpravodaj 8/2023

Ilustrační foto: pixabay.com

RELATED ARTICLES