Úterý, 5 března, 2024

16. ročník soutěže Evropské Komise o nejlepší projekt z fondů EU–REGIOSTARS zná finalisty

Finalisté jsou vyhlášeni! Porota REGIOSTARS pečlivě vyhodnotila rekordní počet přihlášek – celkem 228 – a vybrala 30 finalistů. Česká republika v něm má zastoupení hned 4 projektů! Po jednom za IROP, za OP PIK, za OP Z a OP VVV.

Do finále se probojoval při velké letošní konkurenci projekt podpořený z OP PIK „Technologický park TechTower“ z Plzeňského kraje v kategorii 1. konkurenceschopná a inteligentní Evropa. Díky projektu došlo k revitalizaci brownfieldu bývalého pivovaru Světovar a vybudování nových prostor vědeckotechnického parku, které rozšířily dosavadní možnosti města. Nově vzniklý vědeckotechnický areál v ČR vytvořil chybějící zázemí pro inovativní firmy a startupy z celého regionu západních Čech.

Finalisty jednotlivých kategorií najdete na stránkách soutěže https://bit.ly/finalisti2023.

Finalisté se sejdou v rámci „závěrečného kola“ hodnocení poroty během Týdne regionů EU v Bruselu 11. října 2023. Tam představí své projekty před živým publikem a porotou.

Stejně jako v předchozích letech budete mít možnost hlasovat pro svého favorita v soutěži Public Choice Award. Veřejné hlasování začne 14. září na soutěžní platformě a poběží do 14. listopadu 2023 na tomto odkazu: https://regiostarsawards.eu/.

Všichni vítězové budou vyhlášeni během slavnostního ceremoniálu REGIOSTARS v Ostravě 16. listopadu 2023 v rámci / na závěr INFORM EU. Vítězové šesti kategorií vyhrají místní komunikační kampaň vedenou ve spolupráci s GŘ REGIO na podporu oceněných aktivit v regionu.

Základní informace o letošním ročníku: http://www.regiostarsawards.eu/

  • tématy letošního ročníku jsou:
    • Konkurenceschopná a chytrá Evropa

Kategorie 1 se zaměřuje na projekty na podporu cíle 1, tedy dosažení konkurenceschopného a konkurenceschopného trhu inteligentní Evropy prostřednictvím podpory inovativní a inteligentní hospodářské transformace a regionálních informačních a komunikačních technologií.
 

  • Zelená Evropa

Kategorie 2 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 2, dosáhnout zelené a odolné Evropy podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, zelené a modré investice, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, prevenci a řízení rizik, a udržitelná městská mobilita.
 

  • Propojená Evropa

Kategorie 3 se zaměřuje na projekty na podporu cíle politiky 3 s cílem zlepšit mobilitu a konektivitu.
 

  • Sociální a inkluzivní Evropa

Kategorie 4 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 4 s cílem dosáhnout sociálnější a inkluzivnější Evropy implementací Evropského pilíře sociálních práv.
 

  • Evropa blíže občanům

Kategorie 5 se zaměřuje na projekty na podporu Cíle politiky 5 na podporu udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ.
 

  • Téma roku 2023 – Evropský rok dovedností

Kategorie 6 je věnována Evropskému roku dovedností 2023. Evropská unie se zaměřuje na posílení zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a rovněž na rozvoj nástrojů pro inteligence dovedností.


Stejně jako předchozí rok bude mít veřejnost příležitost zvolit svého favorita v rámci Ceny veřejnosti.

  • Přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů.
  • Přílohou přihlášky musí být schválení (endorsement letter) od řídicího orgánu.

K přihlášení projektu je nutná součinnost s poskytovatelem dotací (endorsement letter).
Za každý operační program lze přihlásit pouze 5 projektů.

Vyzýváme tedy projekty, které mají o účast zájem, aby nás co nejdříve kontaktovaly na: janova@mpo.cz. 

Vyhlášení soutěže se uskuteční 16. listopadu 2023 v Ostravě v rámci jednání INFORM EU Network.

Dotazy ohledně postupu při přihlašování zasílejte na adresu contact@regiostarsawards.eu.

Zdroj: mpo.cz

RELATED ARTICLES