Sobota, 22 června, 2024

Příbor je zařazen do projektu LIFE COALA pro adaptační strategii na změnu klimatu

Město Příbor bylo vybráno mezi sedm měst Moravskoslezského kraje (MSK) pro účast v projektu LIFE COALA, zaměřeném na bezplatné zpracování adaptační strategie na změnu klimatu. Strategii vypracovala společnost ASITIS s.r.o. pod vedením Mgr. Trávníčkové, s odborným poradenstvím poskytovaným centrem MSID (Moravskoslezské Investice a Development, a.s.).

Hlavním cílem projektu LIFE COALA je implementace cílů Adaptační strategie MSK na dopady změny klimatu, což činí MSK jediným krajem v České republice s komplexní adaptační strategií. Zastupitelstvo města Příbor tuto iniciativu schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2022.

V roce 2023 byla zpracována Adaptační strategie města Příbora (AS) ve spolupráci s pracovní skupinou a veřejností. Strategie byla předána 14. března 2024 ve dvou variantách: manažerské shrnutí a podrobná verze.

Klíčové části Adaptační strategie města Příbora

 1. Analytická část:
  • Zahrnuje úvod do problematiky změny klimatu a očekávané změny v Příboře, jako je zvýšení teplot, nárůst tropických dní, srážková rozkolísanost a extrémní povětrnostní jevy.
  • Detailní analýza zranitelnosti města včetně mapových schémat, identifikace míst ohrožených teplotou, suchem, vodní a větrnou erozí.
  • Veřejnost byla zapojena formou pocitové mapy, s výsledky ukazujícími potřebu více zeleně, vodních prvků a opatření proti horku.
 2. Návrhová část:
  • Vize města zahrnuje odolnost vůči změně klimatu, dostatek zeleně a vodních prvků, efektivní hospodaření s energiemi a zapojení obyvatel do adaptačních aktivit.
  • Strategické cíle zahrnují adaptaci městského prostředí a krajiny, snížení dopadů hydrologických jevů, zvýšení energetické soběstačnosti, rozvoj ekologické dopravy a zvyšování informovanosti o změně klimatu.
 3. Implementační část:
  • Obsahuje přehled možných dotací a postupy pro naplňování cílů strategie.

Tyto dokumenty naleznete na webových stránkách města ZDE.

Projekt LIFE COALA a vypracovaná Adaptační strategie města Příbora jsou důležitými kroky pro zajištění odolnosti města vůči změně klimatu a zlepšení kvality života jeho obyvatel.

Zdroj: TZ město Příbor

RELATED ARTICLES