Čtvrtek, 13 června, 2024

Prohlížení rentgenů v ruce už je pravěk, vše převzaly počítače

Ještě před 20 lety se radiologické snímky pacienta pořizovaly formou filmových fólií a lékaři si je prohlíželi prostřednictvím negatoskopu, oné známé podsvícené tabule, nebo proti oknu a snímky hodnotili. S rozvojem technologií se ve vyspělých zemích již s takovouto praxí nesetkáme. V současnosti je obrazová dokumentace pořizována formou digitálních obrázků, které jsou následně počítačově zpracovávány.

Takovýmto digitálním zpracováním se rozumí archivace, distribuce a zobrazení na speciální monitor s vysokým rozlišením. Softwarové systémy disponující těmito funkcemi se hromadně označují jako PACS (Picture Archiving and Communication System).

Využití těchto systémů umožňuje lékařům vyhodnotit mnohem více snímků, přináší nové nástroje, které zpřesňují prováděnou diagnózu a umí vytvořit 3D obraz snímané části lidského těla, který poskytuje nové diagnostické informace.

Telemedicína je přítomnost i budoucnost zdravotnictví

Moderní systémy PACS, jako je například MARIE PACS od české firmy OR-CZ, dnes již umožňují provádět diagnostiku pacienta téměř z jakéhokoliv místa na zemi. Vznikla tak nová oblast zdravotnictví nazývaná telemedicína nebo teleradiologie.

„Současné moderní technologie ale neumožňují jen kvalitní zobrazování nebo sdílení snímků, ale prostřednictvím umělé inteligence a strojového učení pomáhají také s jejich hodnocením a stanovením diagnózy,“ říká technický ředitel OR-CZ Jan Kelča.

Už více než 120 českých nemocnic

Například již zmíněný MARIE PACS umožňuje napojení do certifikovaných řešení zpracovávajících obrazové dokumentace prostřednictvím neuronových sítí, které pomáhají s jejich vyhodnocováním a eliminují tak případná pochybení při diagnostice. Moderní radiologické přístroje, tzv. modalita, spolu s PACS a lékařem společně tvoří ekosystém, který každý den umožní zachraňovat lidské životy.

Systémy PACS využívá téměř každá tuzemská nemocnice nebo zdravotnické zařízení. MARIE PACS je například ve více než 120 nemocnicích.

Zdroj: TZ OR-CZ spol. s r.o.

RELATED ARTICLES