Úterý, 23 dubna, 2024

GOODWILL: praxe v renomovaných firmách, zahraniční stáže a úspěšní absolventi

Na VOŠ GOODWILL je možné po maturitě pokračovat ve studiu v atraktivních oborech Zahraniční obchod nebo Cestovní ruch. Ve Frýdku-Místku, po tři roky, ve škole, která má už třicet let za svou prioritu připravit studenty co nejlépe na šok při nástupu do praxe. 

A právě na praxi je kladen velký důraz. Studenti se ve výuce setkávají nejen s učiteli, ale také s odborníky z praxe, úspěšnými absolventy, chodí na exkurze do firem, ve spolupráci s cestovní kanceláří připravují zájezdy na míru pro své spolužáky a kolegy studenty ze Seniorské akademie a také si mohou vyzkoušet práci průvodce.

Zástupci firem se vyjadřují k učebnímu plánu a obsahu vzdělávacích modulů. Ve spolupráci s firmami jsou studentům zadávána témata absolventských prací. Za spolupráci s firmami získala škola stříbrné ocenění SCHOOL FRIENDLY 2019 v rámci kategorie “školy”.

Studenti absolvují během studia šestnáct týdnů odborné praxe – ve firmách v ČR i v zahraničí. Škola má dlouholetou spolupráci s mnoha podnikatelskými subjekty – velkými společnostmi i regionálními podnikateli. Dobrým příkladem je partnerství s cestovní kanceláří Kalamaki Travel na Krétě. Tam jezdí studenti v letní sezóně pracovat na pozice delegáta nebo asistenta. 

Dále v rámci programu Erasmus+ mobility jezdí studenti do Španělska (pobřeží Costa Brava, Málagy, na Kanárské ostrovy), pracují na různých pozicích v hotelích a připravují animační programy.

Dalším směrem zahraniční spolupráce je kromě mobilit program Erasmus+ partnerství. Škola si uvědomuje důležitost sledování nových trendů, proto se zapojila do projektu Industry 4.0 Era. Vedoucím projektu byla škola v Turecku, další partneři byli z Litvy, Itálie, Španělska a Portugalska. Řešily se otázky spojené s digitalizací a Průmyslem 4.0, výukovými metodami – zkoušeli jsme projektově zaměřené učení, absolvovali návštěvy v počítačových a technických laboratořích. Vzdělávali se nejen učitelé, ale do projektu byli zapojeni i studenti. Ti naši měli za úkol vytvořit logo projektu a brožuru a svou práci odvedli skvěle. Své zkušenosti prezentovali na návštěvách ve Španělsku a Portugalsku. 

Celý článek si přečtěte v magazínu POSITIV Business & Style ZDE.

RELATED ARTICLES