Středa, 24 dubna, 2024

Tomáš Krýsl: Interim management pomáhá rozvíjet start-upy

Úspěch firmy do značné míry závisí na tom, jak zvládá řídit své finance. U start-upů to platí dvojnásob. Není od věci vzít si na konkrétní čas a úkol odborníka.

Je vždy inspirující vidět nadšení a dobrý nápad. To jsou totiž dva základní atributy při realizaci start-upu. Bohužel pro úspěšný rozběh firmy to nestačí. Na začátku se dá business řídit intuitivně. Paradoxně, když se nápadu zadaří, ale intuitivní řízení nestačí. Podnikatel musí vědět, kam směřuje a zda mu záměr vychází. To pozná pouze v případě, že má základní finanční plán a vyhodnocuje jeho plnění. 

Zakladatel start-upu je většinou odborníkem ve svém oboru a účetnictví vnímá jako nutné zlo. Účetnictví a jeho pravidla jsou ovšem stvořena pro věrné zobrazování ekonomické skutečnosti a finanční řízení slouží k řízení businessu. A to od plánování, přes srovnání reality s plánem až po zobrazení konečných výsledků.

Pokud se start-upu daří a zakladatelé jdou na trh hledat investory, kteří by jim pomohli s expanzí, to první, na co se bude investor ptát, bude právě účetní reporting. Bez správného pochopení finančního stavu start-upu nebude investor schopen odhadnout rizika a rozhodnout se pro investici. 

Ukažme si to na dvou případech. 

Firma je na úplném začátku. Zakladatelé podnikají jako fyzické osoby a vedou, nutno říct nepřesně, pouze jednoduché účetnictví. Podnikání zdánlivě roste a oni se rozhodnou jít na investorskou platformu pro investici do rozvoje. Jsou odborníky v tom, co dělají, ale sestavení finančního plánu nerozumí. V takovou chvíli je dobré vyhledat interim managera, který jim se sestavením takového plánu pomůže. Jejich záměry převede do řeči účetních parametrů, nastaví účetní dimenze a pomůže jim vytvořit business plán pro potenciální investory. 

Druhým příkladem může být situace, kdy firma již nějaký čas běží. Zakladatelé byli dokonce schopni své nápady patentovat a mohlo by se zdát, že jejich podnikání teď poroste. Bohužel pro patentování svého nápadu se zadlužili u banky a růstu teď brání splácení úvěru. Pokud by chtěli své podnikání dále akcelerovat, budou potřebovat jednak finanční investici, ale také optimalizovat své procesy. Účetnictví vedou podvojné, ale pouze v základní dimenzi. Business plán sestavený nemají a veškeré své síly soustředí na udržení svého businessu. V takové situaci je opět rozumné pozvat si na pomoc odborníka, který jim pomůže zkontrolovat interní procesy, nastavit účetní parametry tak, aby správně zobrazovaly jednotlivé zdroje výnosů a adekvátní náklady. Na konci bude opět sestavení business plánu, který se dá prezentovat jak případným investorům, tak třeba bankám, při žádosti o změnu struktury a rozšíření financování. 

Pro tyto případy si podnikatelé mohou vyhledat interim manažera s konkrétní expertízou. Ten pomůže firmě nejen nastavit procesy, ale také motivovat lidi. Součástí bývá i mentoring majitele. Interim manažer nastoupí do firmy na konkrétní čas, na konkrétní zadání s přidělenými pravomocemi, vyhrne si rukávy a začne pracovat. Firmu to dokáže v její změnové situaci výrazně zrychlit.

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 4/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES