Pondělí, 24 června, 2024

Projekt LIFE COALA pomůže Moravskoslezskému kraji stát se klimaticky odolnějším regionem

V Moravskoslezském kraji se minulý rok rozjel nový projekt s názvem LIFE COALA, který má jasný cíl – zvýšit klimatickou odolnost celého regionu. Tento projekt se zaměřuje na hledání nových inovativních postupů pro správu sídel i krajiny, podporu plánování i realizace klimaticky odpovědných investic, ale také např. na shromažďování příkladů dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace pro budoucí rozvoj regionu. 

Klimatická změna představuje jednu z největších globálních výzev současnosti a týká se každého z nás. Její negativní dopady jsou aktuálním tématem nejen na národní a nadnárodní úrovni, ale zejména na úrovni regionální a místní.  Bohužel podniky, obce i ostatní subjekty často neví, jak se k této situaci postavit a chybí jim informace, zdroje nebo kapacity k realizaci vhodných a účinných opatření. 

Právě proto vznikl projekt LIFE COALA, který městům, obcím i soukromým subjektům v regionu poskytne jak odbornou, tak finanční podporu, díky které bude moci Moravskoslezský kraj společně se všemi aktéry projektu čelit klimatické změně a naplňovat cíle Adaptační strategie MSK. Jedná se o teprve druhý integrovaný projekt v rámci České republiky, který uspěl v komunitárním programu LIFE. Hlavním řešitelem projektu je Moravskoslezský kraj spolu s dalšími dvanácti partnery. Vedle krajských agentur MSID, MEC, MSIC a Ministerstva životního prostředí spolupracují na projektu LIFE COALA také města Karviná, Havířov a Orlová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Nadace Partnerství a státní podnik DIAMO. Mezinárodní přesah projektu zajišťuje Slezské vojvodství a Główny Instytut Górnictwa z polských Katovic.

Celý článek si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 1/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES