Středa, 12 června, 2024

Nová éra spolupráce v hi-tech a vysoce přesném obrábění

Podpis memoranda o spolupráci mezi VŠB-TUO a rychle rostoucí českou společností, specializující se právě na vysoce přesné obrábění, DG Solutions symbolizuje spojení vědy, technologie a vysoce precizního obrábění. 

Toto memorandum stanovuje základy pro spolupráci v oblasti aplikace pokročilých metod automatizace, digitalizace průmyslových procesů, aplikace principů konceptu Industry 4.0 a další výzkumné a vývojové činnosti. To vše za účelem posílení vědecké a technologické excelence v Moravskoslezském kraji. Dlouhodobým cílem společnosti je vytvořit výzkumné pracoviště a investovat do následné sériové výroby v oblasti výroby součástí polovodičů.

Dokument byl podepsán děkankou Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO, prof. Kamilou Janovskou: „Toto partnerství otevírá nové dveře ke spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem vysoce precizního obrábění v oblasti polovodičů, což je průmysl s velmi vysokou přidanou hodnotou. Polovodičový průmysl navíc patří mezi globální strategické průmysly, a proto jsem velmi ráda, že se nám daří rozvíjet nové projekty právě v této oblasti.“

Garantem odborné spolupráce byla pověřena Katedra řízení průmyslových systémů, jejíž vedoucí doc. Šárka Vilamová doplnila konkrétní témata společných projektů: „Vzájemná spolupráce bude zacílená zejména na oblast digitalizace dílčích dat jednotlivých procesů, jejich zpracování a následné vyhodnocení s využitím neuronových sítí a genetických algoritmů. Další formy spolupráce budou spočívat v poskytování odborných měření, analýz a poradenství pracovníků Fakulty materiálově-technologické. Tyto činnosti budou zároveň směřovat k přípravě společných projektů ve výše uvedených oblastech.“ 

Předseda představenstva DG Solutions a.s., Pavel Filák dodává: „Strojírenství má v Moravskoslezském kraji velmi dlouhou tradici. Jsme proto nadšeni z možnosti spolupracovat s takto důležitou institucí a dále rozvíjet potenciál kraje. Dnešní dohoda zdůrazňuje naši snahu o posilování výzkumu a vývoje v České republice.“

Slavnostního podpisu se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Jakub Unucka: „Memorandum je další krok Moravskoslezského kraje na cestě od těžby uhlí k těžbě dat. Dříve byly hlavním znakem našeho kraje hutě, vysoké pece a důlní věže. Při vší úctě k naší průmyslové historii a velké dřině statisíců lidí z našeho kraje přišla doba, kdy to chce změnu. Stáváme se důležitým technologickým hráčem, podporujeme inovace, sledujeme trendy, jdeme s dobou. Takže je logické, že místo uhlí pro nás bude typický spíše křemík a vodík.“ 

K dalším klíčovým bodům memoranda patří vytvoření společného výzkumného pracoviště a rozvoj spolupráce při poskytování informací, studijní podpory a konzultací pro studenty VŠB-TUO.

Podpisu memoranda předcházelo pracovní jednání odborných skupin z VŠB a společnosti DG Solutions. Spoluzakladatel společnosti Michal Durkáč zároveň oficiálně potvrdil zahájení faktické spolupráce na projektu v oblasti automatizace řídících systému.

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES