Sobota, 13 července, 2024

Jak firmy řídí změny 

Jaká kompetence u manažerů je nyní nejvíce poptávána? Jednoznačně je to schopnost řídit změnu. Stačí ale k uřízení změny jen manažer, který tuto kompetenci má? Jak poznáme, že firma je připravena na změny a jak na změnu reagují jednotliví zaměstnanci? K tématu se vyjádřila jednatelka společnosti New Dimension, s.r.o., interim managerka a členka redakční rady magazínu POSITIV Business & Style Radka Šušková.

Poslední tři roky ukázaly, jak jsou konkrétní firmy na změnu připraveny. Ukázaly, jak flexibilní jsou jejich interní procesy a zda jejich lidé mají kompetence, které podporují změnové řízení.  

Každý člověk reaguje v okamžiku změny velmi podobně. To, co nás vzájemně odlišuje, je rychlost, s jakou procházíme jednotlivými fázemi přijímání změny. V prvním okamžiku je pro každého z nás změna především výstupem z komfortní zóny. Je to změna našeho stavu, ve kterém jsme se cítili bezpečně. Reakcí na vystoupení z komfortní zóny je prvotní odpor a deklarování problémů, které nám nová situace přinese. Je to obranný mechanismus, který se spouští v každém z nás. V tu chvíli vidíme ve změně něco, co je velmi negativní. Cítíme narušení naší rovnováhy. Ve chvíli, kdy si dokážeme uvědomit, že změna může přinést i něco pozitivního, dostáváme se do fáze, kdy začneme formulovat užitky. Jakmile se ztotožníme s pozitivním postojem ke změně, jsme připraveni zapojit se do změny a posiluje se naše sebedůvěra. V té chvíli jsme připraveni změnu uskutečnit. 

Celý článek si můžete přečíst ve vydání magazínu POSITIV Business & Style 3/2022 ZDE.

RELATED ARTICLES