Sobota, 22 června, 2024

Nemocnice ve Frýdku-Místku pokračuje v rozvoji a modernizaci i v roce 2024

V roce 2024 se Nemocnice ve Frýdku-Místku připravuje na ambiciózní investice v celkové výši přibližně 240 milionů Kč, s cílem posunout kvalitu poskytované zdravotní péče na zcela novou úroveň. V rámci mnoha projektů se zaměříme na dvě nejnáročnější investice, jak stavebně, tak finančně.

Klíčovým prvkem tohoto investičního plánu je rekonstrukce jednotky intenzivní péče neoperačních oborů. S předpokládanými náklady ve výši 50 milionů Kč bude mít tato modernizace výrazný vliv na celkovou efektivitu a kvalitu zdravotní péče. Moravskoslezský kraj, zřizovatel nemocnice, aktivně podporuje tento projekt finančně, což svědčí o jeho důležitosti.

Provozně-technická náměstkyně Nemocnice ve Frýdku-Místku Martina Běhunčíková sdělila:

„Stávající jednotka intenzivní péče, která pochází z roku 1999, momentálně nabízí 10 lůžek. Cílem našeho projektu je nejen renovace, ale i rozšíření této jednotky o 3 lůžka s důrazem na potřeby plicního a neurologického oddělení.“

Tato inovace bude poskytovat nemocnici významné strategické výhody, zejména v případě pandemie nebo zvýšené poptávky po neurologické péči. Tímto krokem si nemocnice udrží vysoký standard péče a bude schopna efektivně reagovat na dynamicky se měnící podmínky
v oblasti zdravotní péče.

Rekonstrukce JIP by měla být zahájena v polovině března. Pokud vše půjde podle plánu, pro první pacienty by mohla být k dispozici již v prosinci 2024.

Druhým neméně významným projektem pro rok 2024 je přístavba Centrálního urgentního příjmu (CUP), která bude umístěná vedle stávající chirurgické části CUP. „Touto moderní přístavbou, jejíž náklady jsou odhadovány na 65 milionů Kč včetně přístrojového vybavení, bude vytvořen prostor pro umístění CT přístroje, prostor pro obsluhu CT přístroje, vznikne přípravna pacientů před vyšetřením a dvě multifunkční ambulance s kompletním sociálním zázemím, které mohou sloužit i jako expektace. Nové prostory budou se stávajícím CUP propojeny spojovací chodbou, což zajistí plynulý a efektivní provoz,“ popsal ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal. Zahájení stavebních prací přístavby je plánováno v červnu tohoto roku. 

Tyto investice jsou nejen investicemi do infrastruktury, ale především do zkvalitnění poskytované péče.

The article, including an English translation, is available in POSITIV Business & Style magazine 1/2024 HERE.

Článek včetně anglického překladu je dostupný v magazínu POSITIV Business & Style 1/2024 ZDE.

RELATED ARTICLES