Pondělí, 26 února, 2024

V City Campusu Ostravské univerzity se poprvé odehraje největší festival dobročinnosti v České republice, Advent plný KŘÍDLENÍ

Už ve čtvrtek 30. listopadu v 10 hodin odstartuje poprvé v City Campusu Ostravské univerzity největší festival dobročinnosti a neziskových aktivit v České republice – 18. ročník Adventu plného KŘÍDLENÍ. Dobrovolnické centrum OU a jeho dobrovolníci se zapojí do organizace akce a také do celé řady doprovodných aktivit.

Největší festival dobročinnosti začíná 30. listopadu v dopoledních hodinách v City Campusu Ostravské univerzity. Akce, která umožní setkání s 55 dobrovolnickými a neziskovými organizacemi, se promění v místo s neobyčejnými zážitky, networkingem a také v prostor plný úsměvů a dobrosrdečnosti. Tato oslava dobrovolnických aktivit přináší v programu například sérii moderovaných besedrůznorodé workshopy, na kterých se bude tvořit například z papíru, dřeva nebo keramiky. Součástí programu bude také charitativní dražba, do které přispěl svým akrylem na plátně s názvem Mapa (č. 6) Ivo Sumec z Fakulty umění Ostravské univerzity. Původní obrazy a kresby tohoto souboru vznikly jako jeho osobní reakce během covidového lockdownu, postupně je Ivo Sumec dále zpracovává jako metaforu potřeby ohledávání a zkoumání světa, který je zdánlivě dokonale zmapovaný ve svém povrchu. Tento obraz nebo další předměty a zážitky je možné dražit zde. Z vybraných finančních prostředků z dražby, z TyrkysOVA sbírky a dobrovolného vstupného budou podpořeny regionální neziskové projekty.

Spolupráce mezi Nadačním fondem KŘÍDLENÍ, které festival Advent plný KŘÍDLENÍ už po osmnácté pořádá, a Ostravskou univerzitou odstartovala v listopadu. Společná kooperace je pro Dobrovolnické centrum Ostravské univerzity mezníkem, která zahájí jeho další éru. “Dobrovolnictví a Dobrovolnické centrum má na Ostravské univerzitě dlouhou historii. Především v těžkých chvílích, ať už v České republice nebo v zahraničí, se zvedla vlna zájmu o dobrovolnické aktivity. Teď bychom chtěli dobrovolnictví na univerzitě posunout dál a rozšířit nabídku. Také chceme pomoci studentům zorientovat se, motivovat je k dobrovolnictví, ukázat jim dobrou praxi ze zahraničí a trochu je popostrčit, aby viděli přidanou hodnotu a opravdový smysl, který v tom vidíme my,” uvádí Kamila Hýbnerová, vedoucí Poradenského a kariérního centra OU, pod které Dobrovolnické centrum OU spadá.

Pohled na dobrovolnictví ukazuje také studentka třetího ročníku doktorského studia Marie Pinďáková, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. “Dobrovolnictví vnímám jako činnost, která přináší radost nejen druhým lidem, ale i nám samotným. Skrze dobrovolnickou činnost se můžeme aktivně angažovat ve prospěch těch, kteří to potřebují, a ačkoliv ze své dobrovolnické zkušenosti vím, že ne všechny sdílené příběhy končí s dobrým koncem, jsem přesvědčena, že se vždy jedná o projev soudržnost s těmi, kteří to potřebují. Empatie, solidarita a lidskost jsou klíčové prvky zdravé společnosti. Věřím, že každý z nás má potenciál zlepšit život druhých lidí a dobrovolnictví je jedním z prostředků, jak toho dosáhnout,” zmiňuje studentka, která se v rámci dobrovolnictví setkala například s lidmi se závislostmi na alkoholu, s duševním onemocněním schizofrenie, ale i s dalšími dobrovolnickými činnostmi.

S Marií, a také s dalšími studenty a dobrovolníky z Ostravské univerzity, se můžou návštěvníci potkat ve čtvrtek od 10 do 19 hodin v City Campusu Ostravské univerzity na největším festivalu dobročinnosti, Adventu plného KŘÍDLENÍ. Právě dobrovolníci pomohou zajistit hladký chod festivalu, ať už jde o přípravu stánků, provoz, technické zabezpečení nebo komunikaci s návštěvníky na místě.

Dobrovolnické centrum Ostravské univerzity si dává za cíl pomoci zprostředkovat pomoc těm, kteří ji potřebují. To se koneckonců prokázalo už v době pandemie covid-19, kdy dobrovolníci šili roušky, byli na telefonu pro zranitelnou skupinu seniorů, hlídali děti lékařům a lékařkám, pomáhali také v domovech, v nemocnicích i stacionářích. Dobrovolníci se zmobilizovali také při živelné pohromě na jihu Moravy a při válečném konfliktu na Ukrajině.

Nadační fond Křídlení podporuje místní neziskové organizace. Věnuje pozornost jedinečným projektům, které nezapadají do běžných grantových schémat. Projekty financují z vlastních fundraisingových aktivit, jako je například Advent plný Křídlení a TyrkysOVA sbírka s DPO. Pro každou sezónu vybírají nové projekty.

Zdroj: osu.cz

RELATED ARTICLES