Čtvrtek, 13 června, 2024

Technická herna na cestách aneb fyzika hrou v Kopřivnici

Technické muzeum v Brně prezentuje v Muzeu nákladních automobilů Tatra Kopřivnice interaktivní putovní výstavu zaměřenou na fyzikální jevy. Interaktivní exponáty hravou formou vysvětlují základní fyzikální zákonitosti ze světa elektřiny, mechaniky, optiky nebo magnetismu. 

Výstava návštěvníky pomocí jednoduchých interaktivních pokusů a funkčních modelů uvede do mnoha odvětví fyziky, jako je například optika, mechanika, akustika, magnetismus nebo elektrická energie. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet výrobu elektřiny, zastřílet z elektromagnetického děla nebo vyřešit záhadu vozítka popírajícího třetí Newtonův pohybový zákon. 

Hlavním autorem výstavy je Ing. Vítězslav Prokop, středoškolský učitel a konstruktér, který ji koncipoval jako samoobslužnou. Každý exponát je doplněn o popis a vysvětlení jevu. 

Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, že může s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. V herně je naopak hlavní zásadou: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte.

Součástí výstavy je „hrací koutek“ pro nejmenší s dopravním kobercem, českou dřevěnou polytechnickou stavebnicí PONY a českou variantou stavebnice Lego – stavebnicí CHEVA.

Interaktivní herna je přístupná veřejnosti v rámci běžného vstupného v tyto dny:

každé úterý a čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. 

Výstavu je možné shlédnout od 1. 8. 2023 – 30. 9. 2023.

Pro skupiny po předchozí rezervaci – vhodná pro zájmové skupiny, odborné a technické kroužky, příměstské tábory, školní skupiny. 

Rezervujte na: lucie.kazlepkova@muzeumnj.cz.

Zdroj: muzeumnj.cz

Ilustrační obrázek pixabay.com

RELATED ARTICLES