Pondělí, 4 března, 2024

Revitalizace bývalé vojenské střelnice Chomýž dokončena. Do ohrady k praturům se přidali i divocí koně

Dvojici praturů, jež se od konce loňského roku pase na území bývalého vojenského areálu v Chomýži, doplnili v pátek 24. listopadu tři hřebečci divokých koní, kteří se dříve popásali na travnatých porostech v Milovicích. Městu je, stejně jako býky divokého tura, bezplatně zapůjčila ochranářská společnost Česká krajina.

„Koně budou plnit funkci zahradníků. Mezi jejich potravou jsou totiž mimo jiné i invazivní a expanzivní druhy rostlin. V areálu tedy odvedou jakousi hrubou práci, která otevře cestu k zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů, které se v této lokalitě nacházejí. Hřebečci jsou momentálně v aklimatizační ohradě. Na společnou pastvinu je vypustíme v polovině prosince,“ uvádí Dušan Martiník z oddělní komunálních služeb.

Zvířata, umístěná v ohradách s elektrickým ohradníkem, jsou polodivoká, nejsou krmena člověkem a nejsou ani odčervována či jiným způsobem léčena. „Od vlastníka máme zákaz je jakkoliv přikrmovat a proto žádáme občany, aby je v žádném případě nelákali k sobě a nekrmili, může je to ohrozit na životě. V případě úhynu bychom navíc museli Českou krajinu odškodnit. Hodnota zvířete v takovém případě je ve smlouvě stanovena na 100 tisíc korun,“ apeluje na návštěvníky areálu Dušan Martiník.

Doplněním stáda exmoorskými ponymi byl dokončen projekt „Podpora biodiverzity botanicky a zoologicky cenného území bývalého vojenského areálu v Chomýži u Krnova“. Jeho součástí bylo vybudování pastevního areálu o rozloze 33,6 hektaru s třemi pastvinami a aklimatizační ohradou, výsadba dřevin, vytvoření dvanácti tůní pro obojživelníky a výsev kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Práce za 5,2 milionu korun bez DPH provedla firma Tomáš Foros. Stejná firma bude o stádo do roku 2033 pečovat. Desetiletá péče přijde na 2,3 milionu korun bez DPH. Na projekt město získalo evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 6,8 milionu korun.

Krnovská rezervace velkých kopytníků je jedna ze tří v republice, které vznikly díky místním samosprávám. „Pro města, obce, kraje i soukromé vlastníky pozemků je pastva velkých kopytníků nejlevnějším způsobem, jak pečovat o přírodně cenné pozemky,“ uzavírá Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina.

Území bývalé vojenské střelnice v Chomýži už více než dvacet let podléhá jako významný krajinný prvek mimořádné ochraně, jejímž cílem je uchovat zdejší chráněné rostliny a živočichy. Patří mezi ně například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký. V areálu se nachází také květnatá louka nebo genofondový sad starých odrůd jabloní a hrušní z Krnovska.

Zdroj: krnov.cz

RELATED ARTICLES