Středa, 12 června, 2024

Obce Krásná, Morávka a Hukvaldy nejlépe třídí odpady. Skvělých výsledků dosáhly i další obce

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých elektrozařízení je pak udělována cena O keramické sluchátko a za největší výtěžnost je udělován Elektrooskar. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu.

V Moravskoslezském kraji připadlo v roce 2022 na jednoho obyvatele v průměru 78,1 kilogramu plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Ty byly vytříděny v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů, do menších nádob přímo u domů, ve sběrných dvorech či výkupnách druhotných surovin. Ve srovnání s ostatními regiony v republice se v Moravskoslezském kraji nadprůměrně třídí plasty a kovy. Občané mají možnost třídit do téměř 60 tisíc barevných nádob na separovaný odpad.

O KERAMICKOU POPELNICI

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan roku. Absolutním vítězem jsou letos Horní Životice.

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané drobné elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony.

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí největší procentní nárůst vytříděných objemné elektrospotřebičů nebo elektrických nástrojů v meziročním srovnání. Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s., který soutěž vyhlašuje, v roce 2022 vysbíral v Moravskoslezském kraji 4 310 tun elektra na 1 274 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES