Pondělí, 4 března, 2024

Největší varhany v Ostravě mají naději, že se znova rozezní. Součástí příběhu se může stát každý.

Staňte se spolu s dalšími patrioty našeho regionu součástí příběhu největších ostravských varhan. Každá adopce píšťaly nás posouvá blíže k cíli – zařídit ostravské katedrále prvotřídní varhany.

Příběh Varhan pro Ostravu je neobyčejný, protože za svůj poměrně krátký život vystřídaly již dva velké prostory. Nejprve to byl Sjezdový sál Paláce kultury v Praze, kam nástroj nechala zabudovat KSČ. Po sametové revoluci nástroj odkoupila Janáčkova filharmonie a varhany dobře sloužily při koncertech v Domě kultury města Ostravy.

Filharmonie se rozhodla nástroj kvůli chystanému stěhování prodat. Naštěstí se ale podařilo najít kupce – farnost Moravská Ostrava. Tento prvotřídní nástroj tak zůstává v Ostravě. Ostravská katedrála Božského Spasitele se tedy může po 140 letech od svého vzniku konečně dočkat varhan, které svým zvukem impozantně naplní její monumentální prostor.

„Ostrava se díky varhanám v kostele sv. Václava, chystaným varhanám v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a v katedrále Božského Spasitele postupně dostává na varhanářskou mapu České republiky. Dosud totiž byla trochu ve stínu jiných měst,“ dává diecézní organolog Jiří Krátký chystanou výměnu varhan v katedrále do širších souvislostí.

Adopce píšťal i darovací kiosek v katedrále jsou připraveny

Aby se to podařilo, potřebuje farnost Moravská Ostrava sehnat zhruba 27,5 milionů Kč. Pro představu: stavba nových varhan pro katedrálu by vyšla čtyřnásobně dráž. Farníci začali střádat už od jara. Na webu www.varhanyproostravu.cz je přichystána adopce píšťal. Dárci mohou získat jako odměnu darovací certifikát, drobný model varhanní píšťaly a za větší dary také ještě originálnější upomínku v podobě vyřazených píšťal z Paláce kultury, které se pro ostravskou katedrálu nehodí. Je možné přispět také na účet veřejné sbírky 1388059555/2700. 

Více informací najdete na webu www.varhanyproostravu.cz

Text: Ondřej Elbel

Foto: Vojtěch Curylo

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 4/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES