Pondělí, 22 července, 2024

Náměstí Vítězslava Nováka čeká proměna

Parky, parčíky a náměstíčka v Porubě postupně dostávají novou podobu. Na řadě je teď náměstí Vítězslava Nováka.

Náměstí Jana Nerudy s okolím, park u Domu kultury Poklad s kašnou. To jsou příklady nedávných rekonstrukcí parků v Porubě. Ale tím to nekončí. Do finální fáze se pomalu dostává dlouhodobě plánovaná rekonstrukce náměstí Vítězslava Nováka. Práce začnou v srpnu.

„Revitalizace vychází z Koncepční studie I. stavebního obvodu, která byla zpracována v roce 2018. Vše jsme připravovali v úzké spolupráci s občany, kteří tam bydlí. Dvakrát jsme se s nimi loni setkali a mohli se vyjádřit k projektu, který by z dnes zarostlého místa měl udělat příjemnou relaxační lokalitu,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Práce na první etapě začnou už v srpnu. Soustředit se budou na samotné náměstí, následná druhá etapa se zaměří na přilehlé okolí.

„Park na náměstí je v současné době přerostlý a tmavý a chceme ho prosvětlit. Je to ale zároveň významný krajinný prvek, takže veškeré úpravy budou citlivě dělány tak, aby místo bylo pro návštěvníky přívětivější a nezasahovalo se příliš do zeleně. Půjde především o ořezy stromů a keřů, a to ze zdravotních a také bezpečnostních důvodů, které, pokud se provedou dobře, park prosvětlí a zlepší i zdravotní stav dřevin. Park samotný i vstupy k domům obohatí nové záhony cibulovin či trvalek. Chceme, aby místo bylo barevné po většinu roku. Samozřejmostí jsou nové lavičky a odpadkové koše,“ řekla místostarostka Petra Brodová.

Opraveny budou i veškeré cesty a chodníky. „Stávající trasy doplní dvě úhlopříčné stezky z nášlapných kamenů. Vozovka bude rozšířena směrem k domům, a to tak, aby splňovala veškeré normy a požadavky na průjezd včetně techniky integrovaného záchranného systému. Tak bude možné legalizovat parkovací místa, na kterých dnes lidé parkují, ale neměli by. Celé území náměstí bude po dopravní stránce obytnou zónou,“ popsala základní změny Petra Brodová.

Po skončení revitalizace náměstí je v plánu i druhá etapa, která se bude týkat plochy směrem k Porubské ulici. Mělo by tam vzniknout parkoviště a chystají se i nové výsadby, které by ho měly odclonit od domů. Celkově bude v území po dokončení všech etap k dispozici sto legálních parkovacích míst.

Práce vyjdou na 16,7 milionů korun, v ceně je i následná pětiletá péče o zeleň v parku.

Zdroj: poruba.ostrava.cz

RELATED ARTICLES