Sobota, 13 července, 2024

Městská policie Havířov také v letošním roce připravuje kurz sebeobrany pro ženy

Preventivní projekt „Ženy, naučte se bránit!“ realizuje městská policie již od roku 2011, přerušila jej pouze pandemie nemoci covid-19 v letech 2020-2022. Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale i státních organizací, které ženy na území města Havířova zaměstnávají, má realizátor projektu záměr pořádané kurzy sebeobrany pro ženy neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. Kurzy jsou vedeny vyškolenými strážníky a zvládnou je ženy opravdu v každém věku. 

Hlavním důvodem pořádání těchto kurzů je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti. Kurzu se mohou zúčastnit také ženy a dívky, které již tento kurz absolvovaly, nejen že si mohou základy sebeobrany zopakovat, ale také se přiučit něčemu novému. Specifickým cílem je poučit účastnice kurzu, jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob na zaměstnance státní nebo veřejné správy i ve zdravotnictví, s pouliční kriminalitou a dalšími formami trestné činnosti. Kurz tak může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.

  • Instruktážní kurzy (5 lekcí) budou opět probíhat v tělocvičně na ZŠ F. Hrubína, ul. Studentská, Havířov-Podlesí
  • Vždy v úterý od 17 do 19 hodin
  • Lektory kurzu jsou odborně vyškolení strážníci MP Havířov
  • Zahájení prvního podzimního kurzu bude 3. října 2023 v 17 hodin

KURZY SEBEOBRANY JSOU PRO ZÁJEMKYNĚ BEZPLATNÉ!

Zájemkyně o tyto kurzy se mohou přihlásit již nyní na tel. čísle: 596 410 133.

Projekt je financován z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“.

PREVENCE SE OPRAVDU VYPLATÍ…

Zdroj: www.havirov-city.cz

RELATED ARTICLES