Čtvrtek, 13 června, 2024

Město Ostrava opět podpoří nadané studenty

Ostrava opět podpoří výjimečné vysokoškolské studenty v rámci programu Talent roku. Budoucí vědci, význační lékaři, umělci či další specialisté mohou být oceněni titulem Talent roku a získat také až sto tisíc korun.

Město tak mnoho let vytváří vhodné podmínky pro studium a další profesní uplatnění nadaných vysokoškoláků a současně oceňuje jejich studijní výsledky. Program na svém červnovém zasedání schválili zastupitelé města.

Město ocení vysokoškolské studenty, jež mají trvalý pobyt na území Ostravy a studují na různých českých či zahraničních školách. Ocenění zpravidla pracují ve výzkumných týmech, publikují odborné články a jejich studijní výsledky jsou excelentní. Pro akademický rok 2022/2023 byl alokován 1 milion korun, stejně jako v tomto roce. Přihlášky mohou studenti podávat do 31. října 2022, pravidla k podání návrhu naleznou zájemci na webu města. Mezi povinné přílohy například náleží životopis a motivační dopis studenta, doklad o studiu na vysoké škole či zahraniční univerzitě, doložení studijního průměru i vědecké úspěchy a publikační činnost. Hodnocena je také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru a další související fakta. O udělení titulu a ceny rozhodnou opět zastupitelé, při posuzování žádostí je zohledněna studijní, vědecká a společenská prospěšnost.

Podporu nadaných studentů považuji za klíčovou, město tak často získává výjimečné odborníky, kteří přispějí k jeho rozvoji v mnoha směrech. Ostrava své studenty podporuje dlouhodobě. Co se týče aktuálního programu Talent roku, jedná se o jeho druhý ročník, předchozí tradiční udělování stipendií přerušila ekonomická zátěž související s pandemií v akademickém roce 2020/2021. Původními stipendii město podporovalo studenty od roku 1996 a do současnosti ostravští studenti díky těmto programům získali téměř 18,5 milionů korun. Mezi našimi stipendisty najdete zvučná jména umělců i vědců,“ vysvětlila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Mezi stipendisty města Ostravy byl například doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., který v letošním roce úspěšně habilitoval, titul docenta neurologie získal v pouhých 35 letech a stal se tak nejmladším nositelem tohoto akademického titulu v oboru neurologie v zemi (detailněji ZDE). Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, působil jako výzkumný pracovník, zkušenosti získával v zahraničí (Kanadě, USA, Švýcarsku). V současné době působí ve Fakultní nemocnici Ostrava na neurologické klinice jako zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum a zároveň jako vedoucí Centra klinických neurověd na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. 

V akademickém roce 2021/2022 ocenila Ostrava deset výjimečných studentů, každý získal k rozvoji svého vzdělávání sto tisíc korun. Příběhy oceněných studentů jsou velmi inspirující, dosahují perfektních studijních výsledků, excelují v různých oborech, píší vědecké články. Nadaní studenti se letos setkali 9. června při přebírání ocenění, prezentacích jejich zkušeností a vernisáži projektu Talent roku. Oceněna byla například studentka všeobecného lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jež se zabývá výzkumem zaměřeným na vývoj nové lokální terapie myelomové kostní nemoci ve výzkumném a vývojovém centru pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii. Svůj výzkum prezentuje na vědeckých konferencích, působí ve výzkumné laboratoři aj. Nejen s příběhem této nadané budoucí lékařky se můžete seznámit prostřednictvím výstavy Talent roku, kterou je možné zhlédnout do konce června ve foyer Nové radnice, víc v odkazu https://talentova.cz/setkani-s-talenty-roku/

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES