Čtvrtek, 13 června, 2024

Propojujeme evropské regiony. Ostravská univerzita je členem konsorcia, které bylo vybráno k financování

Aliance evropských univerzit NEOLAiA, jejíž je Ostravská univerzita součástí, získala v letošní výzvě Iniciativy Evropské univerzity podporu pro svůj rozvoj. V ostré konkurenci 39 vznikajících konsorcií se stala jednou ze sedmi, které byly vybrány k financování.

Na podzim minulého roku Evropská komise otevřela novou výzvu Erasmus+ na podporu iniciativy Evropských univerzit. S rekordním rozpočtem 402,2 milionu EUR budou stávající i nové aliance evropských univerzit dostávat podporu na upevnění a rozšíření spolupráce mezi evropskými institucemi vysokoškolského vzdělávání. Většina podpořených žádostí je tvořena již existujícími aliancemi, které byly podpořeny ve výzvě 2020 a nyní žádaly o navazující financování. Dále byly v letošní výzvě podpořeny nové aliance, konkurence v rámci této skupiny byla opravdu vysoká.

Komise včera oznámila úspěšné žadatele této výzvy. V ostré konkurenci 39 vznikajících konsorcií se aliance NEOLAiA s Ostravskou univerzitou stala jednou ze sedmi, které byly vybrány k financování. „Konkurence v této prestižní aktivitě programu Erasmus+ není dána jen počtem projektových přihlášek, ale také jejich vysokou kvalitou. Aliance NEOLAiA byla vysoce hodnocena i ve výzvě 2022, získala certifikát kvality, ale 84 bodů ze sta na financování nestačilo. Ve výzvě 2023 byl projekt NEOLAiA oceněn 90 body,“ doplňuje k mimořádnému úspěchu univerzity její prorektorka pro mezinárodní vztahy, Renáta Tomášková.

Získání podpory ve výzvě Iniciativy Evropské univerzity znamená pro alianci pro příští čtyři roky finanční podporu na systematický rozvoj spolupráce a realizaci širokého portfolia plánovaných aktivit v oblasti výuky, výzkumu, rozvoje podnikatelských a interkulturních kompetencí studentů a práce se společenskou rozmanitostí, pomůže také otevřít nové příležitosti pro zahraniční studijní i pracovní pobyty studentů a široké sdílení dobré praxe mezi pracovníky všech univerzitních oddělení. „Budování aliance evropských univerzit nelze jejím záběrem srovnat s žádným jiným projektem strategické spolupráce: neomezuje se na nějaké konkrétní téma či oblast, nesoustředí se jen na definované výstupy, je poznáváním, jak věci fungují na univerzitách napříč Evropou, hledáním synergií ve všech činnostech a upevňováním sdílených hodnot,“ vysvětluje Renáta Tomášková.

Výsledky výzvy 2023 jsou nejen velkým úspěchem Ostravské univerzity, ale také posílením postavení České republiky, a zvláště Ostravy a Moravskoslezského kraje, v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Zatímco dosud pracovaly v podpořených aliancích evropských univerzit pouze čtyři české univerzity (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze), nyní k nim přibude pět dalších, tři z nich jsou z našeho kraje (Ostravská univerzita, VŠB–Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě).

Gratuluji Ostravské univerzitě k úspěšnému projektu aliance NEOLAiA. Zapisuje Ostravu na mapu evropských univerzitních měst a dokazuje vysoký potenciál Ostravské univerzity co do vědy, výzkumu, a především evropské spolupráce. Úspěchem Ostravské univerzity, VŠB-TUO a Slezské univerzity v aliancích evropských univerzit získává Ostrava další pomyslnou podporu stát se lídrem ve vědě, inovacích a regionálním rozvoji,“ ocenila mimořádný úspěch Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu v Ostravě.

Zdroj: osu.cz

RELATED ARTICLES