Sobota, 2 března, 2024

Flexibilita je základ úspěchu

Moderní školu poznáte podle toho, kolik prostoru věnuje kolaborativnímu učení. Toho fyzického.

Pro moderní pedagogiku 21. století je tradičně frontální uspořádání učebny zcela nevyhovující. Je designováno pro řečníka na jevišti a žáka předurčuje do role pasivního přijímání informací. 

S vývojem výukových metod a technologií, takové výukové prostory stagnují. Aby se maximalizoval vzdělávací potenciál, měly by být učebny otevřené, flexibilní, vizuálně stimulující. Žáci by měli mít možnost volně se pohybovat do funkčních prostor, jako je knihovna, počítačový koutek, čtenářský koutek. Velký význam může mít i strategické využití stávajícího prostoru mimo učebny, kde mohou vzniknout drobné ostrůvky, které podporují kolaborativní učení. 

Ty se mohou stát prostorem pro setkávání malých skupin, sklo a okna se mohou proměnit v prostor pro psaní a stěny mohou skupinám umožnit vizuální mapování myšlení. Odstraněním konvenčního učitelského stolu je každé místo ve třídě tím nejlepším místem a studenti jsou vždy v centru učení.

V efektivně uspořádaném prostředí jsou žáci uvolnění, připraveni samostatně objevovat, tvořit, klást otázky, učit se. Tím, že přimějete studenty, aby se při učení hýbali, stáli, seděli nebo dokonce leželi, problémy s chováním se sníží a produktivita učení se zvýší. Žáci jsou rázem soustředěnější a lépe spolupracují. Revoluce ve školách musí bez nadsázky začít přetvořením prostor. 

Celý článek včetně anglického překladu najdete v magazínu POSITIV Business & Style ve vydání 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES