Pondělí, 4 března, 2024

ABB ocenila za objev světového významu archeologa z Masarykovy univerzity

Společnost ABB se i letos zapojila do podpory české vědy partnerstvím s projektem Česká hlava. Cenu Invence společnosti ABB získal Jiří Macháček za nález unikátního artefaktu ověřeného kombinací pokročilých metod, jimiž byl vytvořen nový výzkumný standard v dané oblasti.

„Vědu podporujeme kontinuálně různými způsoby. Máme ji v DNA naší společnosti, což znamená, že objevy, invenci a inovace potřebujeme pro úspěch našeho podnikání. Považujeme podporu vědy a šířeji vzdělávacího prostředí v tuzemsku také za součást naší společenské odpovědnosti. Letos patří mezi inspirativní osobnosti, které jsme ocenili, úspěšný archeolog Jiří Macháček,“ uvedl u příležitosti slavnostního galavečera, na němž byly předány ceny České hlavy, Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB v České republice.

Cenu Invence společnosti ABB, která se uděluje za nejvýraznější vědecký počin v posledních letech, získal Jiří Macháček z Masarykovy univerzity, který je předním archeologem. Nejvýznamnější vědecký objev Jiřího Macháčka a jeho týmu vyvolal celosvětovou pozornost. Na jihomoravské lokalitě Lány odkryl doklady o prvním kontaktu lidí slovanského způsobu života s písmem. Překvapivě se jednalo o germánské runy, které byly vyryty na zvířecím žebru. Tento unikátní artefakt byl dokumentován a validován pomocí kombinace různých metod: tafonomie s mikroskopií SEM, radiokarbonovou metodou i analýzou zvířecí aDNA, čímž byl vytvořen nový standard pro výzkum runových textů. Nález je prvním nápisem staršího futharku objeveným v jiném než germánském kontextu, což naznačuje, že se předkové slovansky mluvících obyvatel střední Evropy setkali s písmem mnohem dříve, než se myslelo. 

Jiří Macháček s prestižním oceněním získává také finanční odměnu ve výši 250 tisíc korun. 

Více o projektu na: www.ceskahlava.cz 

RELATED ARTICLES