Sobota, 22 června, 2024

Zaměstnanci na prvním místě: Základ úspěšné firmy

Péče o zaměstnance by měla ideálně tvořit jeden z hlavních pilířů moderních firem, a to na řadě úrovní: od zabezpečení podnětných pracovních podmínek přes dobře nastavené motivační ohodnocení, dále nabídku možností osobního a profesního rozvoje a v neposlední řadě sem patří také garance rovných podmínek na pracovišti. 

Kvalitní a dobře uchopená péče o zaměstnance je klíčovým faktorem pro udržení produktivity, loajality a spokojenosti zaměstnanců. Zpětně se pak odráží na lepších výkonech a dlouhodobém úspěchu společnosti, vysvětluje Irena Filařová Nucová, Group HR Director skupiny Plaček, která se řadí mezi Czech Best Managed Companies 2024: „Přirozeně chceme, aby u nás byli naši zaměstnanci co nejvíce spokojeni, a proto maximálně podporujeme otevřenou komunikaci napříč společností, své místo má samozřejmě také propracovaný motivační program a neméně důležité je pro nás vytvářet vstřícné podmínky pro implementaci nápadů našich zaměstnanců. Máme výborné zkušenosti se zapojením zaměstnanců do inovací ve společnosti s cílem, aby přinášeli vlastní náměty ke zkvalitnění každodenní agendy.“ 

Komunikační mechanismy

Firmy uplatňující principy moderního řízení si zakládají na otevřené a pravidelné komunikaci se svými zaměstnanci a snaží se jim poskytovat dostatečný prostor k vyjádření názorů, nápadů a připomínek. Cílem je nejen zlepšování pracovního prostředí, ale také budování pocitu sounáležitosti zaměstnanců s firmou. „V Plaček Group mají zaměstnanci otevřený přístup k informacím o firemní strategii a cílech, a právě to jim umožňuje lépe porozumět jejich roli a přispívat k dosažení společných úspěchů. Snažíme se vytvořit ideální prostředí, kde jsou zaměstnanci povzbuzováni k přemýšlení mimo zaběhnuté vzory a k přinášení nových nápadů,“ přibližuje Irena Filařová Nucová. 

Nastavení dlouhodobých cílů v HR

K naplňování firemní strategie slouží jasně a srozumitelně vymezené cíle, které by měly být zřetelné v komunikaci napříč celou společností: „V Plaček Group se nám daří apelovat na společné cíle pod sloganem „protože zvířátka milujeme“ – chceme totiž poskytovat nejen skvělý servis zákazníkům a maximálně vycházet vstříc jejich potřebám, ale také podpořit je v co největší informovanosti v oblasti chovatelství,“ vysvětluje Irena Filařová Nucová. V prodejnách chovatelských potřeb Super zoo se tak například zákazníci můžou kdykoliv poradit s proškoleným personálem, který má rozsáhlé znalosti o domácích zvířatech i o prodávaných produktech. Společnost také natáčí vzdělávací videa s odborníky, kteří přibližují péči o jednotlivé zvířecí druhy, dlouhodobě spolupracuje se školami a školkami a věnujeme se i dalším osvětovým a charitativním aktivitám v tomto segmentu. „To vše přispívá k větší vzdělanosti a stále erudovanější péči o domácí zvířátka. Spokojení mazlíčci znamenají spokojené majitele, a to zpětně posiluje motivaci zaměstnanců Plaček Group, kteří se s nadšením podílejí na dílčích inovacích a přicházejí do práce s nadšením a novými nápady. Většina z nich se navíc ve volném čase věnuje vlastním domácím mazlíčkům, případně i chovatelství a dalším aktivitám se zvířaty,“ uzavírá Irena Filařová Nucová.  

Dobré vztahy a větší autonomie

Jednou z osvědčených, i když nelehkých strategií v HR, je podpora a péče o dobré vztahy v pracovních týmech. Mladší generace podle zkušeností personalistů řadí dobré vztahy v práci mezi důležitější faktory pro setrvání v daném zaměstnání než třeba nadstandardní mzdové ohodnocení. Moderní řízení společnosti spočívá také v důrazu na poskytování pokud možno větší autonomie jednotlivým zaměstnancům, který je v protikladu s historicky převládajícím principem „tvrdé ruky“ a příliš autoritativní kontrole.

Každý z těchto přístupů má své výhody pro zaměstnance i pro firmu jako celek. Zlepšení pracovního prostředí a péče o zaměstnance přináší nejen vyšší úroveň spokojenosti a loajality zaměstnanců, ale také zvyšuje produktivitu, snižuje fluktuaci zaměstnanců a přispívá k dlouhodobé udržitelnosti firmy na trhu práce.

Group HR Director Irena Filařová Nucová

Irena Filařová Nucová působí ve skupině Plaček jako Group HR Director. Při řízení lidských zdrojů uplatňuje své mnohaleté zkušenosti z nadnárodních společností i ze státního sektoru. V oboru se zaměřuje na moderní a štíhlé end-to-end HR procesy, M&A projekty, akvizice talentů, řízení lidí a bezpapírové HR. Z pozice Group HR Director má Irena Filařová Nucová velmi blízko k dění v celé firmě a podílí se tak na rozvoji a posilování pozice Plaček Group na trhu.

O společnosti

Skupina Plaček zahrnující řetězec chovatelských potřeb Super zoo, je rodinná firma, která se zabývá segmentem chovatelských potřeb od roku 1986. Je jedním z klíčových hráčů na evropské scéně. Provozuje přes 370 maloobchodních prodejen a zaměstnává více než 2 900 zaměstnanců. Obchody patřící do skupiny Plaček naleznete v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Lotyšsku. 

Super zoo je největším řetězcem v segmentu chovatelských potřeb a implementací nových technologií potvrzuje svou pozici lídra trhu. Jako první ve svém oboru otevřel řetězec bezobslužnou prodejnu 24/7. Aktuálně má Super zoo celkem tři prodejny fungující v hybridním režimu. Mezi další inovace patří in-store grooming salóny, shop-in-shop veterinární ordinaci, nejrychlejší rozvoz nákupů po Praze, věrnostní program Super zoo family a mobilní aplikace Super zoo.

Zdroj: Plaček Group

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES