Středa, 24 dubna, 2024

Jak si ve firmě vyrobit lidi? Klíč odhalili řečníci akce Patriotů MSK

V dnešní době, kdy trh práce prochází stále větším nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, se čím dál tím více firem obrací k inovativním řešením. Jedním z nich je vývoj talentů přímo z vlastních řad organizace, což bylo hlavním tématem nedávné business akce, kterou uspořádala platforma Patrioti MSK v pátek 23. února v areálu Mlýn vodníka Slámy. Tento jedinečný event, nazvaný „Jak si ve firmě vyrobit lidi“, představil řadu osvědčených metod a přístupů, jak tento cíl efektivně dosáhnout.


Akce byla zahájena úvodní diskuzí, která nastolila hlavní výzvy a příležitosti spojené s výchovou talentů v rámci organizace. Panelová diskuze následně představila řečníky z různých sektorů, kteří sdíleli své zkušenosti a postřehy o tom, jak vybudovat úspěšný management tým, co přesně znamená servant leadership a jak může vypadat efektivní program pro péči o zaměstnance.


Mezi hlavními řečníky byl Emmanuel Chilaud z Mondelēz International, který představil svůj přístup k výběru a práci s lidmi ve vedení, a zdůraznil význam servant leadershipu a programu 100% care. Igor Maxan z Tymphany se podělil o svou osobní cestu z operátora výroby až do top managementu, díky čemuž mohl nabídnout unikátní pohled na význam talentových a manažerských programů.

Radka Šušková z New Dimension zase osvětlila, jak malé a střední firmy mohou vychovávat talenty pomocí praktických vychytávek. „Zásadní je, že potřebujeme s lidmi mluvit. Musíme umět říct, jaké máme očekávání od svých lidí ve firmě a ptát se jich, jak tomu rozumí. Pokud tomu porozumí a pochopí to, tak už se dá velmi dobře pracovat s jejich potenciálem,“ uvedla Radka Šušková.

Přidala také svůj názor na zapojení majitele, ředitele nebo člena top managementu do provozu mezi běžné zaměstnance, například na výrobní lince. „Je to obrovsky silné, lidé ho začnou vnímat jako normálního člověka, což je velký posun dopředu. Manažer a majitel se prostřednictvím tohoto přístupu snaží tímto porozumět lépe jejich práci. A to je hodně důležité pro další rozhodování a směřování firmy.“

Networkingové přestávky poskytovaly účastníkům příležitost k navázání nových kontaktů a sdílení vlastních zkušeností, což dodávalo akci interaktivní rozměr. Tento přístup umožnil účastníkům nejen nasát nové informace, ale také diskutovat o reálných příkladech a strategiích, které mohou v jejich vlastních firmách aplikovat.

Partnerství s New Dimension, které se specializuje na řízení změn a budování funkčních týmů, přineslo akci další rozměr odbornosti a podpory. To vše přispělo k tomu, že byla akce opět velice úspěšná.

Závěrem lze říci, že akce poskytla účastníkům nejen cenné informace a nástroje potřebné k rozvoji talentů vlastních zaměstnanců, ale také ukázala, že investice do lidí je klíčová pro dlouhodobý úspěch a konkurenceschopnost firmy na trhu. S rostoucím významem vnitřního rozvoje talentů se tato akce stává příkladem pro ostatní organizace, jak čelit výzvám současného pracovního trhu.

Co si z akce „Jak si vyrobit vlastní lidi“ odnášíme?

  • 💡 Nejsou lidi – lidi na trhu práce jsou, ale je potřeba s nimi umět pracovat a rozvíjet jejich talent.
  • 💡 Ukázat lidskou tvář – na příkladu Emmanuela Chilauda je vidět, jak je důležité jít z manažerské pozice mezi lidi na výrobní linku a nasát jejich vnímání společnosti i pochopení jejich práce.
  • 💡 Nástupnictví – je potřeba si být na 100 % jistý, že chci firmu předat. Současně je důležité vědět, že proces nástupnictví je dlouhodobá záležitost a nejde udělat ze dne na den.
  • 💡 Rodinná firma – u rodinných firem je potřeba si určit, kdo má ve firmě jakou úlohu. To platí především v případě, že firmu vedou sourozenci a jsou na stejné pozici.
  • 💡 Je nutné dělat i práci, která nás nebaví – ve vaší náplni práce by mělo být 80 % činností, které vás baví, zbylých 20 % mohou být činnosti, které jsou nutné pro danou pozici, ale moc se vám do toho nechce.

Děkujeme, Patrioti MSK, za další inspirativní akci! Těšíme se na příště.

RELATED ARTICLES